Drogi kliencie,

Po 18 lata prowadzenia firmy podjąłem decyzję o zakończeniu działalności związanej z pozyskiwaniem dofinansowań.

Na samym początku chciałbym z całego serca podziękować za dotychczasową współpracę i zaufanie.

Bez zaufania klientów i wspaniałych doradców, z którymi przez te lata współpracowałem nie było by mojej firmy. Dziękuję !

Musisz wiedzieć, że prowadzenie firmy doradczej to prawdziwa huśtawka emocjonalna. Mamy tutaj skrajne emocje od radości i dumy do złości i rozczarowania.

Dlatego to z czego jestem szczególnie dumny, to nasza postawa. Nigdy nie uciekaliśmy od problemów, nie pękaliśmy. Zawsze aktywnie stawialiśmy czoło przeciwnością losu.

Te 18 lat, to był niesamowity czas w trakcie, którego zdobyłem ogromne doświadczenie, które teraz chciałbym wykorzystać w działalności związanej z edukacją.

Osobiście nie chcę jednocześnie prowadzić dwóch dużych działalności ponieważ wiem, że nie będę w stanie zrobić tego efektywnie i skutecznie. Właśnie dlatego postanowiłem zakończyć działalność związaną z dotacjami.

Od 1 października 2022 r. nie przyjmujemy już żadnych nowych zleceń na obsługę doradczą.

Nasza działalność związana z dotacjami została ograniczona wyłącznie do wykonania podpisanych umów na obsługę doradczą co jest równoznaczne z zakończeniem rozpoczętych projektów (cały czas będziemy dostępni dla klientów, których mamy aktualnie w obsłudze)

Wszystkie programy muszą być rozliczone do końca 2025 roku. Do tego też czasu będziemy również wypełniali wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz zlecenia na ubezpieczenie od gradu.


Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na trzy kwestie:

#1. MANAGER PROJECT to nie jedna firma, ale marka pod którą działa wielu doradców. Każdy z nich prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą.

Klienci podpisując umowę na obsługę doradczą, podpisują ją z konkretnym doradcą, a co za tym idzie z konkretną firmą.

Obecnie w ramach marki MANAGER PROJECT działają cztery firmy:

  • Robert Sekuła – pod firmą Biznes Za Miastem Robert Sekuła;
  • Jacek Makulski – pod firmą Manager Project Jacek Makulski;
  • Katarzyna Sowińska-Strzeżek – pod firmą SADCAR Tomasz Strzeżek;
  • Anna Różycka – pod firmą Manager Project Kamil Walczak;

#2. Umowy na obsługę doradczą zawierane do 2019 roku, swoim zakresem obejmowały pomoc doradczą do dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy lub do dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy.

Uzyskanie naszej pomocy doradczej na dalszym etapie – czyli zrobienie zmiany biznesplanu, aneksu do umowy czy przygotowanie wniosku o płatność wymaga podpisania nowej umowy.

Natomiast wszystkie umowy na obsługę doradczą zawierane od 2020 roku swoim zakresem obejmują obsługę do samego końca tj. do ostatecznego rozliczenia projektu.

#3. Dnia 15.07.2022 r. rozwiązaliśmy umowę z firmą MANAGER PROJECT Mateusz Petrykowski o udzielenie licencji na działalność w ramach marki MANAGER PROJECT. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Wszystkie umowy zawarte z firmą MANAGER PROJECT Mateusz Petrykowski zawarte od 2020 roku, są ważne i swoim zakresem obejmują obsługę doradczą do samego końca – czyli do dnia ostatecznego otrzymania całego dofinansowania.

Wszyscy klienci firmy MANAGER PROJECT Mateusz Petrykowski zostali przez nas poinformowani o swojej sytuacji odrębnym pismem.

Każdy klient miał również możliwość do dnia 30.09.2022 r. przenieść swoją obsługę do firmy Biznes Za Miastem Robert Sekuła. Na dzień dzisiejszy w związku z zakończeniem działalności związanej z dotacjami nie ma już takiej możliwości.


Z mojej strony to wszystko. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu z biurem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę wszystkiego dobrego.

Pozdrawiam,

Robert Sekuła