Oto pełna lista naszych usług doradczych:

Modernizacja gospodarstw rolnych – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.360 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2016 r. – 267 przygotowanych wniosków, nabór 2018 r. – 159 przygotowanych wniosków.

Zasięg działania: cały kraj.

Więcej o programie przeczytasz w artykule Jak uzyskać dotację w programie Modernizacja gospodarstw rolnych w 2018 r. ?


Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie zmiany do biznes planu w okresie obowiązywania umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Nasze wynagrodzenie: 2 x 950 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 27 przygotowanych wniosków;

Zasięg działania: cały kraj.


Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie zmiany do biznes planu w okresie obowiązywania umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Nasze wynagrodzenie: 2 x 780 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 112 przygotowanych wniosków;

Zasięg działania: cały kraj.

Więcej o programie przeczytasz w artykule Zmiany w programie Restrukturyzacja małych gospodarstw – Nabór 2018 r.oraz Jak otrzymać 60 tys. z Restrukturyzacji małych gospodarstw.


Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie zmiany do biznes planu w okresie obowiązywania umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność.

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.430 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 43 przygotowane wnioski;

Zasięg działania: cały kraj.

Więcej o programie przeczytasz w artykułach:


Inwestycje na obszarach NATURA 2000 – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.900 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 7 przygotowanych wniosków

Zasięg działania: cały kraj.

Więcej o programie przeczytasz w artykule Jak uzyskać 500 tys. dotacji na budowę stajni lub 200 tys. na zakup maszyn.


Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 4.500 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: –

Zasięg działania: MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE, LUBELSKIE


Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 950 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2017 r. – 26 przygotowanych wniosków

Zasięg działania: MAZOWIECKIE.

Więcej o programie przeczytasz w artykule 80% dotacji i 300 tys. dotacji na odtworzenie potencjału produkcji rolnej.


LGD Rozwój przedsiębiorczości – działanie 19.2 – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.900 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: 15 przygotowanych dokumentacji.

Zasięg działania: cały kraj.

Więcej na temat programu przeczytasz w artykule Jak wziąć 300 tys. dotacji na rozwój firmy


LGD Premia na uruchomienie firmy – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o zmianę założeń biznes planu
 • Przygotowanie wniosku o płatność I raty.
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 1.430 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: 8 przygotowanych dokumentacji.

Zasięg działania: cały kraj.

Więcej na temat programu przeczytasz w artykule Od 50 do 100 tys. na strat firmy z LGD


Usługi rolnicze – PROW 2014-2020

 • Analiza możliwości skorzystania z programu;
 • Optymalizacja punktowa;
 • Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień;
 • Przygotowanie prostego wniosku o aneks do umowy;
 • Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 3.000 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: 5

Zasięg działania: cały kraj.


Pozostałe usługi doradcze – PROW 2014-2020

 • Przygotowanie wniosku o dopłaty bezpośrednie z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus – od 50 zł
 • Wniosek o aneks do umowy w ramach działań PROW 2014-2020 – od 200 zł
 • Wniosek o płatność w ramach działań PROW 2014-2020 – od 300 zł
 • Zmiana założeń biznes planu (Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Premie dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw) – od 200 zł
 • Wniosek o płatność II raty (Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Premie dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw) – od 200 zł
 • Przeprowadzenie postępowania w zakresie zasad konkurencyjności na portalu ARiMR – od 500 zł
 • Przygotowanie wniosku w ramach programu Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – 700 zł
 • Opracowanie biznes planu do kredytu preferencyjnego z dopłatami do oprocentowania ARiMR – od 400 zł
 • Opracowanie wniosku o następstwo prawne – od 400 zł
 • Pozostałe doradztwo – 150 zł/godz.

Usługi wspierające rozwój gospodarstwa i firmy

 • Ubezpieczenie od gradu + reprezentowanie klienta w procesie likwidacji szkody – Dzięki współpracy z Brokerem ubezpieczeniowym Danielem Borowskim jako jedyni jesteśmy wstanie zaoferować sprzedaż polisy, która jednocześnie obejmuje reprezentowanie klienta w procesie likwidacji szkody.
 • Kredyt pod dotacje – Dzięki współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Warce jesteśmy wstanie pomóc każdemu klientowi w sfinansowaniu inwestycji realizowanej z wykorzystaniem dotacji UE.

Zainteresowany ?

…zacznij od umówienia spotkania..