Bardzo chętnie zajmiemy się rozliczeniem Twojego projektu z PROW 2014-2020 i to niezależnie od tego kto obsługiwał wniosek wcześniej.

Usługa obejmuje rozliczenie wniosku w ramach następujących programów:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Premie dla młodych rolników;

Usługa składa się z dwóch etapów.

Zakres obsługi – I etap

Współpracę zaczynamy od rozmowy o Twojej inwestycji. Podczas konsultacji poznajemy historię Twojego wniosku, moment przejęcia sprawy i Twoje plany. Na tym etapie będziemy prosili Cię o przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (Umowa / Decyzja ARiMR, faktury, przelewy i pozostałe dokumenty do rozliczenia).

Po sprawdzeniu dokumentów w osobnej wiadomości e-mail prześlemy Ci informację czego będziemy jeszcze potrzebowali wraz z umową na obsługę doradczą.

Zakres obsługi – II etap

Drugi etap to nic innego jak realizacja uzgodnionego zakresu prac, – na przykład: 

 • Przygotowanie wniosku o płatność I raty;
 • Przygotowanie wniosku o płatność II raty;
 • Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień na etapie płatności.
 • Przygotowanie wniosku o zmianę umowy / decyzji.
 • Doradztwo w trakcie trwania umowy (konsultacje)

Nasze wynagrodzenie:

I etap – 150 zł (opłata jednorazowa)

II etap – 150 zł / godzina pracy doradcy (rozliczane każdorazowo po wykonanej pracy na podstawie faktury)

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie:

 • 498 przygotowanych wniosków – Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • 500 przygotowanych wniosków – Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • 397 przygotowanych wniosków – Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • 143 przygotowane wnioski – Premie dla młodych rolników;

Zakres działania: Cały kraj (obsługa zdalna)


Jak rozpocząć współpracę ?

Od zarezerwowania konsultacji podczas, której porozmawiamy o Twoim wniosku o płatność. Koszt konsultacji, zapoznania i zapoznania się z dokumentami to 150 zł.

Ważne ! – do realizacji usługi przejęcia obsługi konieczna będzie elektroniczna wersja wniosku i biznes planu oraz dokumenty rozliczeniowe.