Modernizacja gospodarstw rolnych

Zakres obsługi

 1. Analiza możliwości skorzystania z programu;
 2. Optymalizacja punktowa;
 3. Przygotowanie wniosku i realnego biznes planu;
 4. Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień na etapie wnioskowania;
 5. Przygotowanie wniosku o aneks – wydłużenie terminu – dowolna ilość
 6. Przygotowanie wniosku o aneks zmieniającego zakres rzeczowo-finansowy – 2 szt.
 7. Przeprowadzenie postępowania w zakresie zasad konkurencyjności
 8. Przygotowanie wniosku o płatność – I rata
 9. Przygotowanie wniosku o płatność – II rata
 10. Obsługa poprawek / uzupełnień / wyjaśnień na etapie płatności.
 11. Doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;

Nasze wynagrodzenie: 2 x 2.370 zł

Termin płatności: pierwsza rata przed wydaniem wniosku o przyznanie pomocy. Druga rata po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.

Gwarancja: ograniczona do wysokości pobranego wynagrodzenia.

Doświadczenie: Nabór 2016 r. – 267 przygotowanych wniosków, nabór 2018 r. – 159 przygotowanych wniosków.

Zasięg działania: cały kraj.

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji (spotkanie w biurze lub konsultacja przez telefon / e-mail)

Rezerwuj online