a-strzezek@prusy29.pl

Anna Różycka – rozyckanna5@gmail.com

Katarzyna Szczepaniak – katarzyna.szczepaniak@prusy29.pl

Robert Sekuła – robert@bizneszamiastem.pl