Klientów obsługujemy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Biuro czynne:

Poniedziałek w godz. 830 – 1600

Środa w godz. 830 – 1600

Piątek w godz. 830 – 1600


Adres: Manager Project, Prusy 29, 05-660 Warka;

Telefon: 884-744-000 (wyłącznie poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:30 – 16:00)

E-mail: sekretariat@prusy29.pl 

Mateusz Petrykowski – petrykowski.mateusz@gmail.com 

Jacek Makulski – mcmakulsky@gmail.com

Katarzyna Sowińska-Strzeżek – katarzyna.sowinska-strzezek@prusy29.pl

Anna Różycka – rozyckanna5@gmail.com

Katarzyna Szczepaniak – katarzyna.szczepaniak@prusy29.pl

Robert Sekuła – robert@bizneszamiastem.pl 


Samodzielna rezerwacja wizyt