Poznaj zespół Manager Project


Mateusz Petrykowski

Specjalista ds projektów unijnych

Zakres obsługi:

  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Premia dla młodych rolników;
  • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
  • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych;
  • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
  • Usługi rolnicze;
  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;
  • Rozliczanie projektów inwestycyjnych PROW 2014-2020;
  • Rozliczanie projektów premiowych PROW 2014-2020;
  • Dopłaty bezpośrednie;
  • Wnioski o następstwo prawne;
  • Biznes plan – kredyty preferencyjne ARiMR;
  • Ubezpieczenie od gradu;
  • Kredyt pod dotacje;

Rezerwuj online


Katarzyna Sowińska-Strzeżek

Specjalista ds projektów unijnych

Zakres obsługi:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premia dla młodych rolników;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Inwestycje na obszarach NATURA 2000
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych PROW 2014-2020;
 • Rozliczanie projektów premiowych PROW 2014-2020;
 • Dopłaty bezpośrednie;
 • Wnioski o następstwo prawne;
 • Ubezpieczenie od gradu;
 • Kredyt pod dotacje;

Rezerwuj online


Jacek Makulski

Specjalista ds projektów unijnych

Zakres obsługi:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premia dla młodych rolników;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Inwestycje na obszarach NATURA 2000
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych PROW 2014-2020;
 • Rozliczanie projektów premiowych PROW 2014-2020;
 • Dopłaty bezpośrednie;
 • Wnioski o następstwo prawne;
 • Ubezpieczenie od gradu;
 • Kredyt pod dotacje;

Rezerwuj online


Anna Różycka

Specjalista ds projektów unijnych

Zakres obsługi:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Premia dla młodych rolników;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Inwestycje na obszarach NATURA 2000
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych PROW 2014-2020;
 • Rozliczanie projektów premiowych PROW 2014-2020;
 • Dopłaty bezpośrednie;
 • Wnioski o następstwo prawne;
 • Ubezpieczenie od gradu;
 • Kredyt pod dotacje;

Rezerwuj online


Katarzyna Szczepaniak

Kierownik Biura

Zakres obowiązków:

 • Kontakt z klientami;
 • Obsługa sekretariatu firmy;
 • Wysyłka dokumentów;
 • Koordynowanie pracy doradców;
 • Asysta w przygotowywaniu dokumentacji;

Robert Sekuła

CEO w Manager Project

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie strategiczne;
 • Zarządzanie operacyjne;
 • Marketing usług;
 • Rozwój produktów online;
 • Audyt przygotowanych wniosków;