Chcę ubezpieczyć gospodarstwo (przymrozki wiosenne lub grad)

Od 16 marca 2020 r. będzie można ubezpieczyć swoje gospodarstwo od przymrozków wiosennych.

Co Ważne taką polisę będzie można zawrzeć tylko przez kilka dni.

Jeżeli chcesz zawrzeć polisę ubezpieczenia od przymrozków lub gradu skontaktuj się na numer firmowy – tel. 884-744-000 (poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:30 – 16:00)

Cała procedura zawarcia polisy zostanie przeprowadzona w sposób zdalny.