Zobowiązania, sprawozdania i sankcje młodego rolnika

Zobowiązania, sprawozdania i sankcje młodego rolnika

Z takimi programami jak „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest tak, że najpierw uzyskujemy premię (75 tys. lub dawniej 50 tys.), a później musimy pamiętać aby wywiązać się z powziętych zobowiązań, których jest nie mało. Podstawowy problem w tym, że zobowiązania te mają charakter wieloletni, a okresy liczone są od dnia przelewu premii na konto rolnika. Niestety w tym wypadku brak pamięci karany jest sankcjami ze strony ARiMR. O jakich terminach należy bezwzględnie pamiętać ?

Uzupełnienie wykształcenia

Każdy beneficjent działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” musi w ciągu 3 lat od dnia odbioru decyzji o przyznaniu pomocy uzupełnić wykształcenie, o ile oczywiście nie spełniał tego wymogu w dniu ubiegania się o pomoc. Za nie uzupełnienie w terminie wymaganych kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego, karą jest zwrot całości dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.

Uzupełnienie powierzchni gospodarstwa

Wymóg ten dotyczy rolników, którzy posiadali w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy gospodarstwo o powierzchni większej niż średnia w województwie ale mniejszej niż średnia krajowa i zobowiązali się do powiększenia gospodarstwa w ciągu trzech lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu premii. W tym wypadku karą również jest zwrot całej dotacji wraz z odsetkami.

Poza tym zwrot całej dotacji będzie konieczny w sytuacji:

  • nieprowadzenia lub niesamodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  • niewydatkowania w określonym terminie 70% premii na inwestycje;
  • przekroczenia dopuszczalnych odstępstw w zakresie struktury produkcji przedstawionej w biznes planie;
  • nie osiągnięcie w roku docelowym żywotności ekonomicznej gospodarstwa na poziomie 4 ESU i nie mniejszej niż w roku bazowym;
  • Braku wymagalnego okresu ubezpieczenia KRUS (12 miesięcy);
  • Uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli lub  nieprzechowywania dokumentów;

Sprawozdanie z realizacji biznes planu i ankieta monitorująca.

Jak się okazuje najwięcej kłopotów młodym rolnikom sprawia sprawozdanie z realizacji biznes planu, które należy złożyć w terminie do 60 dni od upływu 3 lat od dnia wypłaty premii. W sprawozdaniu podajemy dane identyfikacyjne, powierzchnię gospodarstwa po 3 latach, wielkość ekonomiczną gospodarstwa, zakres zrealizowanych inwestycji, działalność produkcyjną oraz kwalifikacje beneficjenta. Podobne informacje znajdują się w ankiecie monitorującej, którą składamy nie wcześniej niż 4 lat i 10 miesięcy i nie później niż 5 lat od dnia otrzymania dofinansowania.  Za nie złożenie w wyznaczonym terminie sprawozdania z realizacji biznes planu lub ankiety monitorującej grozi sankcja w wysokości 3% premii co stanowi kwotę 2250 zł (w przypadku premii 75 tys. zł). Kara ta została zmniejszona do 3% z wcześniejszych 15%, z uwagi na dużą ilość sankcji stosowanych przez ARiMR z tego tytułu, ponieważ okazało się, że bez wcześniejszego przypomnienia mało który młody rolnik pamiętał o tym obowiązku.

O czym jeszcze należy pamiętać ?

Poza względami formalnymi dla młodego rolnika bardzo ważna jest realizacja założeń biznes planu, w tym prowadzenie gospodarstwa zgodnie z założoną strukturą produkcji. Odstępstwa w zakresie struktury produkcji nie mogą być większe niż 30% (w poszczególnych latach), jeżeli rolnik planuje zmienić strukturę produkcji powyżej tej granicy powinien wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zgodę na zmianę założeń biznes planu.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest rozliczenie w ciągu 3 lat od wypłaty pomocy z co najmniej 70% premii co równa się kwocie 52.500 zł. Pieniądze te powinny być rozliczone poprzez przedstawienie dokumentów księgowych (faktury, rachunki, umowy) potwierdzających realizację inwestycji przedstawionych w biznes planie, a konkretnie w tabeli 5.2 tego dokumentu. W przypadku zmian w zakresie inwestycji, o ile nie przekraczają one 30%, wystarczy zgłosić zmianę przeznaczenia premii w oddziale regionalnym ARiMR i uaktualnić tabelę 5.2. W przypadku większych zmian występujemy do dyrektora oddziału o zmianę całego biznes planu. Przy realizacji inwestycji z premii dla młodego rolnika panują podobne zasady rozliczania dotacji jak z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w związku z czym powinniśmy pamiętać np. o zapłacie za faktury poleceniem przelewu czy w przypadku realizacji inwestycji budowlanych o uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Podsumowując program „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wymaga pięcioletniego nadzoru prowadzonego przez beneficjenta.Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Zobowiązania, sprawozdania i sankcje młodego rolnika'

Komentarze