Wszystko co musisz wiedzieć o naborze wniosków z modernizacji

Wszystko co musisz wiedzieć o naborze wniosków z modernizacji

W pierwszym kwartale 2016 roku planowany jest nabór wniosków z działania modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. Warunki uzyskania tych środków znacząco różnią się od tego co znamy z poprzedniego okresu programowania. Żeby dać Wam obraz zmian, opowiem o najważniejszych nowościach.

Tylko jedna poprawka

Zgodnie z rozporządzeniem po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy jest możliwość tylko jednej poprawy dokumentów z 14-dniowym terminem na uzupełnienie. Jednocześnie musimy wziąć pod uwagę, że sam biznes plan jest w mojej ocenie zdecydowanie bardziej wymagający w stosunku do tego z czym mieliśmy do czynienia w poprzedniej modernizacji. Biorąc to pod uwagę zupełnie wykluczam przygotowywanie tzw. pustych wniosków, gdzie rolnik przychodzi ostatniego dnia naboru wniosku nie mając żadnych dokumentów. Tylko jedna poprawka wymaga przygotowania bardzo dobrej dokumentacji, która składa się z dobrego biznes planu z przemyślaną inwestycją. Z drugiej strony nie oznacza to, że musimy absolutnie wszystko mieć na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy. Częstą sytuacją z ostatnich dni jest brak pozwolenia na budowę. Dla nas jest to akceptowalne o ile uda się załatwić to pozwolenie na poprawkę (ostrożnie możemy założyć maj), natomiast do przygotowania wniosku już bezwzględnie wymagamy projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego.

Prawdopodobnie tylko jeden wniosek

Modernizacja gospodarstw rolnych to program z największym budżetem w ramach PROW 2014-2020. Jednak wcale nie musi to oznaczać, że będziemy mieli nieskończoną ilość naborów wniosków. Istniej takie prawdopodobieństwo, że całe pieniądze zostaną rozebrane podczas pierwszego naboru. Już od dłuższego czasu wyraźnie widać olbrzymie zapotrzebowanie na programy, które będą stymulowały inwestycje w gospodarstwach. Bardzo duża część rolników wręcz wstrzymuje się z niektórymi planami inwestycyjnymi czekając na „modernizację”. Stąd moja rada aby robić jeden wniosek na pełną pulę (200 tys. dotacji). Inwestycje w zasadzie będziemy mogli rozpisać do 2019 roku, dzieląc ją na dwa etapu. A jeżeli okaże się, że nie będziemy mogli zrealizować całego projektu to zawsze zostaje możliwość rezygnacji z części projektu.

 Nie możemy kupić tych samych maszyn

W najbliższym naborze wniosków nie będziemy mogli zakupić maszyn urządzeń tego samego rodzaju i przeznaczenia co zakupione w ramach jakiegokolwiek programu z PROW 2007-2013. Przykładowo jeżeli z programu Przywracanie potencjału udało się nam dofinansować zakup opryskiwacza sadowniczego, to z zasady w najbliższym naborze zakup opryskiwacza będzie kosztem niekwalifikowanym. I tutaj nie ma znaczenia pojemność  oraz to jak bardzo ten opryskiwacz był by potrzebny w naszym gospodarstwie.

Inwestycja musi zwiększyć nasz dochód o 10%

Kolejnym warunkiem uzyskania pomocy jest realizacja takiej inwestycji, która spowoduje wzrost dochodu rolniczego o 10%. A naszym zadaniem podczas przygotowywania biznes planu jest pokazanie tego w liczbach. Przykładowo jeżeli naszym projektem jest budowa chłodni owoców to zadanie pokazania dochodu rolniczego jest dość proste. Po wybudowaniu budynku będziemy mogli sprzedawać jabłka w późniejszym okresie. Przełoży się to na wyższe ceny uzyskiwane za owoce, co w dalszej kolejności przełoży się na wzrost dochodu rolniczego o wymagane 10%. Problem powstaje w momencie kiedy nasz projekt to zakup ciągnika rolniczego. Przy takiej inwestycji niezwykle ciężko jest pokazać wzrost dochodu rolniczego.

Rachunkowość rolna

W programie modernizacja gospodarstw rolnych jesteśmy zobowiązani do prowadzenia rachunkowości rolnej od dnia podpisania umowy do dnia upływu pięciu lat od dnia otrzymania dotacji. Rachunkowość rolna ma potwierdzić prawdziwość przyjętych założeń w zakresie przedstawionego w biznes planie wzrostu dochodu rolniczego. W dowolnym momencie, kilkuletniego okresu prowadzenia rachunkowości możemy zostać skontrolowani. Podczas kontroli zostaną porównane nasze wyniki finansowe założone w biznes planie z tym co przedstawia rachunkowość rolna. Dlatego biznes plan powinien być realny.

Przetarg w modernizacji

Dla wielu wnioskodawców prawdziwym problemem może okazać się obowiązek dotyczący stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań, których koszt przekracza 20 tys. zł. Inaczej niż to miało miejsce w poprzednim PROW, nie możemy sami decydować od kogo kupimy maszynę lub roboty budowlane w ramach modernizacji. Decydować ma o tym „postępowanie przetargowe”, w ramach którego kupujemy od kontrahenta, który złożył nam najkorzystniejszą ofertę. Cała procedura ma być w 100% przejrzysta, co ma zapewnić specjalny serwis internetowy, w ramach którego będziemy upubliczniali nasze zapytanie ofertowe. W odpowiedzi na nasze zapytanie możemy otrzymywać oferty z całej Polski, a samego wyboru dokonujemy w oparciu o najkorzystniejsze kryteria. W zdecydowanej większości przypadków będzie to oczywiście najniższa cena. Dodatkowo, co bardzo nie korzystne, nie możemy przy zakupie maszyn wskazywać konkretnych marek i typów. Nasze zapytanie powinno się zamknąć w określeniu rodzaju maszyny, jej podstawowych parametrach oraz ewentualnym dodatkowym wyposażeniu. Wszystko po to aby z porównania ofert nie wykluczyć żadnego z potencjalnych oferentów. W tym miejscu chciałbym poprosić o rozsądek rolników, którzy już dzisiaj rezerwują maszyny pod kątem nowej modernizacji udzielając przy tym zaliczki. Na ten moment żaden sprzedawca maszyn rolniczych nie może zagwarantować, że zwycięży w przetargu, którego jeszcze nie było ! Jeżeli do dnia podpisania umowy serwis nie powstanie, wyboru sprzedawcy będziemy dokonywali w oparciu o dobrze znany system zapytań ofertowych i ofert (będziemy zwracali się do 3 wybranych kontrahentów z zapytaniem ofertowym i po otrzymaniu trzech ofert wybierzemy tą najkorzystniejszą). Temat ten jest na tyle obszerny, że zamierzam mu poświęcić w najbliższym czasie osobny artykuł.

Brak możliwości zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego

Obecna modernizacja jest dla rolników, którzy wiedzą czego chcą. Inaczej niż miało to miejsce wcześniej, nie możemy w trakcie rozpatrywania wniosku zmieniać zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie naszych inwestycji pozostaje niezmienne od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy do podpisania umowy. Po podpisaniu umowy możemy dokonać zmian ale pod pewnymi warunkami. Zmiana, którą dokonujemy musi być zgodna z zasadami programu. To znaczy, że na przykład pod dokonaniu zmiany musimy być dalej zdolni do osiągnięcia wymagane wzrostu dochodu rolniczego o 10%. Dodatkowo nie możemy dokonywać zmian na zasadzie zamiany rodzajowej jednej rzeczy na zupełnie inną. Możliwa jest natomiast rezygnacja z części inwestycji.

Punktacja w modernizacji

O kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała lista rankingowa. Aby zakwalifikować się do programu musimy uzbierać minimum 1,5 punktu. Możliwości zdobycia punktów różnią się w zależności od województwa. I tak dla przykładu w województwie mazowieckim punkty możemy uzyskać za następujące kryteria:

L.P. Rodzaj Liczba PKT
1 Budowa lub modernizacja budynków inwentarskich lub
magazynu paszowego
a) w 100% 5
b) w minimum 50% 3
2 Zwiększenie skali produkcji rolnej 1
3 Zmiana profilu produkcji rolnej 1
4 Uczestnictwo w unijnym systemie jakości 2
5 uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego 4
6 Mniej niż 40 lat 3
7 Ochrona środowiska, Zapobieganie zmianom klimatu max 5
8 Budowa budynku do przechowywania lub przygotowania owoców do sprzedaży 1
9 Korzystanie z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” lub „Premia dla młodych rolników” 1

Jak widzicie program nie jest łatwy. Wymaga przede wszystkim dobrego przygotowania, realnego biznes planu i pomocy doradcy z wiedzą i doświadczeniem 😉

Jeżeli chcecie skorzystać z naszych usług należy zacząć od umówienia się na BEZPŁATNĄ konsultację. Więcej informacji o naszej usłudze i cenniku znajdziesz TUTAJ…

Zachęcam Was również do zadawania PYTAŃ dotyczących najbliższego naboru wniosków z modernizacji pod tym wpisem.

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Wszystko co musisz wiedzieć o naborze wniosków z modernizacji'

Komentarze