Wnioski o pomoc de minimis do 14 listopada

Rolnicy poszkodowani w wyniku embarga rosyjskiego, którzy do 14 listopada 2014 r. złożą wniosek o przyznanie pomocy de minimis,  mogą otrzymać:

 • 800,00 zł na 1 hektar owocujących sadów jabłoniowych;

 • 450,00 zł na 1 hektar powierzchni upraw cebuli lub kapusty;

Pomoc nie dotyczy działek, które były objęte rekompensatami unijnymi.

Dla każdego rolnika został ustanowiony limit pomocy de minimis, który wynosi 15 tys. euro. Przy czym limit ten pomniejsza się o jakiekolwiek kwoty pomocy de minimis uzyskane w ciągu ostatnich trzech lat. Jeżeli korzystaliśmy z tego typu pomocy powinniśmy posiadać na tą okoliczność ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS, które powinniśmy załączyć do wniosku o przyznanie pomocy. Oto przykład zaświadczenia tego typu:

IMG_1694

W ciągu ostatnich trzech lat z pomocy de minimis mogliśmy korzystać w wielu okolicznościach, oto kilka z nich:

 • dopłaty do materiału siewnego udzielane przez ARR;
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne KRUS;
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego ANR;
 • ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe)
 • ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);
 • dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • jednorazowa pomoc finansowa dla producentów rolnych z tytułu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego;
 • dopłaty do kredytów na zakup ziemi na zasadach pomocy de minimis ARiMR;
 • umorzenie w całości lub w części wierzytelności ARiMR;
 • dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis ARiMR.

oraz wszelkiego typu inna pomoc przy okazji, której otrzymaliśmy zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis. W tym miejscu należy zaznaczyć, że pomoc w ramach takich programów jak: modernizacja gospodarstw rolnych, ułatwianie startu młodym rolnikom, przywracanie potencjału (…), nie jest pomocą de minimis.

 Powiązania kapitałowe i osobowe, a pomoc de minimis

Powiązanie kapitałowe dotyczy sytuacji gdy wnioskodawca posiada decydujący wpływ na spółkę prawa handlowego. Wówczas według przepisów unijnych oba te podmioty (rolnik i spółka prawa handlowego) stanowią jedno przedsiębiorstwo i mają jeden limit pomocy de minimis, w tym przypadku 15 tys. euro.

Powiązania osobowe dotyczą sytuacji kiedy np. rolnik jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółce prawa handlowego. W takiej sytuacji również oba podmioty (rolnik i spółka prawa handlowego) objęte są jednym limitem pomocy, oczywiście w tym wypadku 15 tys. euro.

Najczęstszym przypadkiem powiązań osobowych i kapitałowych wśród sadowników i warzywników może być ich obecność w grupach producentów owoców i warzyw, poprzez posiadanie udziałów (powiązanie kapitałowe) lub pełnienie funkcji np. prezesa zarządu (powiązanie osobowe). W takiej sytuacji do wniosku trzeba będzie dołączyć akt założycielski, statut lub umowę spółki.

Lista załączników

Prawdopodobnie jutro (07.11.2014 r.) ukaże się formularz wniosku o przyznanie pomocy de minimis dla producentów jabłek, cebuli i kapusty, który będzie można złożyć do dnia 14 listopada 2014 r.  Do przygotowania wniosku będziemy potrzebowali następujących dokumentów:

 • Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2014 r.;
 • Numer rachunku bankowego wraz z nazwą banku;
 • Akt założycielski, statut, umowa spółki (dotyczy powiązań kapitałowych lub osobowych);
 • Zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis (jeżeli są)

Oczywiście będziemy pomagać w przygotowaniu wniosków. Zapraszamy do współpracy.Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Wnioski o pomoc de minimis do 14 listopada'

Komentarze