Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Opis

W ramach ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” możesz uzyskać do 900 tys. dotacji przy zwrocie na poziomie 50 lub 60%. Nasza oferta obejmuje przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu i pozostałych załączników, a także pomoc w przeprowadzeniu zasad konkurencyjności i rozliczeniu projektu.

ZAKRES USŁUGI

  • Analiza możliwości skorzystania z programu
  • Doradztwo w okresie realizacji umowy w zakresie przedmiotowego programu
  • Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu i innych wymaganych załączników tj. formularzy powiązanych z wnioskiem, których wypełnienie jest niezbędne dla prawidłowego przygotowania całości, na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych od zleceniodawcy.
  • Dokonanie poprawek / uzupełnień / wyjaśnień jakie pojawią się na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy.
  • Przygotowanie wniosku o płatność pośrednią i końcową;
  • Dokonanie poprawek / uzupełnień / wyjaśnień jakie pojawią się na etapie oceny wniosku o płatność.
  • Ewentualne opracowanie wniosku o aneks do umowy;

MAKSYMALNA LICZBA ZLECEŃ

Podczas jednego naboru wniosków jesteśmy wstanie przyjąć jedynie 150 zleceń na usługę.  Decyduje kolejność zawieranych umów.

GWARANCJA

Usługa  objęta jest gwarancją do wysokości pobranego wynagrodzenia za ewentualne błędy leżące po naszej stronie skutkujące nie otrzymaniem dofinansowania.

OBSŁUGA NA ODLEGŁOŚĆ

W ramach usługi obsługujemy klientów na terenie całego kraju. Obsługa zdalna odbywa się poprzez e-mail, telefon, skype. Dokumenty przesyłane są kurierem na wskazany adres.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZENIA

Cena netto  USŁUGI: 2 x 1.750,00 zł

Dopłata netto za obsługę na odległość: 400 PLN

I rata płatna po wydaniu wniosku o przyznanie pomocy, II rata płatna po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy.


Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Modernizacja Gospodarstw Rolnych'

Więcej na ten temat

Zobacz wszystkie wpisy
>>