LGD – START FIRMY

Opis

W ramach LGD możesz uzyskać od 50 do 100 tys. bezzwrotnej dotacji na uruchomienie firmy. W ramach usługi oferujemy przygotowanie wniosku, biznes planu oraz rozliczenie pomocy.

ZAKRES USŁUGI

  • Analiza możliwości skorzystania z programu
  • Doradztwo w okresie realizacji umowy w zakresie przedmiotowego programu
  • Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu i innych wymaganych załączników tj. formularzy powiązanych z wnioskiem, których wypełnienie jest niezbędne dla prawidłowego przygotowania całości, na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych od zleceniodawcy.
  • Dokonanie poprawek / uzupełnień / wyjaśnień jakie pojawią się na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy.
  • Przygotowanie wniosku o płatność pośrednią i końcową;
  • Dokonanie poprawek / uzupełnień / wyjaśnień jakie pojawią się na etapie oceny wniosku o płatność.
  • Ewentualne opracowanie wniosku o aneks do umowy;
  • Kurs przedsiębiorczości;

MAKSYMALNA LICZBA ZLECEŃ

Podczas jednego naboru wniosków jesteśmy wstanie przyjąć jedynie 5 zleceń na usługę.  Decyduje kolejność zawieranych umów.

GWARANCJA

Usługa  objęta jest gwarancją do wysokości pobranego wynagrodzenia za ewentualne błędy leżące po naszej stronie skutkujące nie otrzymaniem dofinansowania.

OBSŁUGA NA ODLEGŁOŚĆ

W ramach usługi obsługujemy klientów na terenie całego kraju. Obsługa zdalna odbywa się poprzez e-mail, telefon, skype. Dokumenty przesyłane są kurierem na wskazany adres.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZENIA

Cena netto pakietu PERFECT: 2.870 PLN

Dopłata netto za obsługę na odległość: 400 PLN

Płatne do dnia odbioru dokumentacji.


Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'LGD – START FIRMY'

Więcej na ten temat

Zobacz wszystkie wpisy
>>