Szkolenie w zakres stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Szkolenie w zakres stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Szkolenie kończy się egzaminem na podstawie, którego zostanie wydane zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Termin szkolenia:   kwiecień 2013 r.

Czas szkolenia:  2 dni (16 godz.)

Miejsce szkolenia:  Sala szkoleniowa w siedzibie firmy (miejscowość: Prusy 29)

Poczęstunek:  serwis kawowy.

Koszt szkolenia:  120 zł

Zapisy na szkolenie:

Tel. 48-670-28-10

E-mail: magdalena.kaweczynska@gmail.com

Program szkolenia:

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

1 h

Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Badania sprawności technicznej opryskiwacza
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

2

Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin

2h

Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół o organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin:a)      Ze względu na funkcję

 • Roztoczobójcze – akarycydy
 • Bakteriobójcze – bakteriocydy
 • Grzybobójcze – fungicydy
 • Chwastobójcze – herbicydy
 • Owadobójcze – insektycydy
 • Mięczakobójcze – moluskocydy
 • Nicieniobójcze – nematocydy
 • Regulatory wzrostu roślin
 • Odstraszające szkodniki – repelenty
 • Gryzoniobójcze – rodentycydy
 • Przyciągające szkodniki – atraktanty
 • Kretobójcze – talpicydy
 • Wirusobójcze – wirocydy
 • inne

b)      ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe

 • kontaktowe
 • żołądkowe
 • inhalacyjne
 • fungitoksyczne
 • fungistatyczne
 • desykujące
 • inhibitujące wzrost i rozwój
 • inne
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:a)      dobór środka ochrony roślinb)      termin przeprowadzenia zabiegu

c)      dawka środka ochrony roślin

d)      warunki atmosferyczne

e)      łączne stosowanie agrochemikaliów

3

Zagadnienia z zakresu ochrony roślin uprawnych

2 h

Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:a)      organizmach chorobotwórczychb)      chwastach

c)      szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna, integrowana oraz kwarantanna
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

4

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

5 h w tym 4 zajęć praktycznych

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:a)      sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod względem ich wpływu na jakość wykonania zabiegub)      dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwaczy

c)      dobór rozpylacz

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwaczy:
Badania sprawności technicznej opryskiwaczy:a)      organizacja systemu badań w regionieb)      wymagania techniczne dla opryskiwaczy

c)      przygotowanie opryskiwacza do badania

5

Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

2h

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin
Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody

6

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

2 h

Przegląd obowiązujących przepisów
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i poprzez błonę śluzową
Środki ochrony osobistej i zasady jej użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:a)      sporządzaniu cieczy roboczejb)      zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym

c)      zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym

d)      zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami

e)      zaprawianiu nasion

Zasady profilaktyki, w tym:a)      badania lekarskieb)      wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej

c)      informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:a)      przyczyny i rodzaje zagrożeniab)      drogi pożarowe
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

OGÓŁEM

14 hAutor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Szkolenie w zakres stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy'

Komentarze