Szkolenie w zakres integrowanej produkcji

Termin szkolenia:   18-19 czerwiec 2013 r. godz. 10.00

Czas szkolenia:  2 dni (16 godz.)

Miejsce szkolenia:  Sala szkoleniowa w siedzibie firmy (miejscowość: Prusy 29)

Poczęstunek:  serwis kawowy.

Koszt szkolenia:  120 zł

Zapisy na szkolenie:

Tel. 48-670-28-10

E-mail: magdalena.kaweczynska@gmail.com

Program szkolenia:

Lp.

Temat

Liczba godzin

1

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji

0,5 h

2

Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej

1h

Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny
Obsadzanie obrzeży plantacji jako element ograniczający przenikanie zanieczyszczeń
Przygotowanie gleby pod założenie upraw sadowniczych
Systemy sadzenia roślin sadowniczych
Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych

3

Pielęgnacja gleby

1,5 h

Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna, integrowana oraz kwarantanna
Dobór herbicydów do sadu integrowanego
Rola ściółkowania

4

Nawożenie upraw sadowniczych

1,5 h

Analiza chemiczna gleby
Analiza chemiczna liści
Wizualna ocena roślin
Racjonalne nawożenie
Nawożenie upraw sadowniczych, a ochrona środowiska
Pobieranie próbek gleby
Pobieranie próbek liści
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska

5

Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami

2h

Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób w poszczególnych uprawach sadowniczych
Niechemiczne metody ochrony przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji

6

Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami

3,5 h

Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia szkodników
Charakterystyka ważniejszych szkodników
Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
Zwalczanie gryzoni w uprawach sadowniczych
Ochrona upraw sadowniczych przed ptakami
Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji

7

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska

1,5 h

Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji
Ochrona organizmów  pożytecznych i ich rola w integrowanej produkcji
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne i mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w produkcji integrowanej
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku

8

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

1

Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (odzież i sprzęt ochronny, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie pracy i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach na uprawach pod osłonami, zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć

9

Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

2

Technika pryskania
Rozpylacze i zasady ich stosowania
Kalibracja opryskiwaczy
Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy
Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza
Zagospodarowanie odpadów

10

Sposób ewidencjonowania czynności w prowadzeniu upraw sadowniczych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji

0,5

11

Kontrola integrowanej produkcji

1

OGÓŁEM

16hAutor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Szkolenie w zakres integrowanej produkcji'

Komentarze