System PUNKTACJI w „Premii dla Młodych Rolników” PROW 2014-2020

System PUNKTACJI w „Premii dla Młodych Rolników” PROW 2014-2020

System PUNKTACJI

 

 

     O kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania „Premie dla młodych rolników” (poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,decyduje liczba zdobytych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca  uzyska minimum 15 punktów.

        W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje powierzchnia użytków rolnych –   pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o większej powierzchni użytków rolnych i wiek beneficjenta-pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę

Szczegółowe kryteria punktowe   w działaniu „Premia dla Młodych Rolników”:

la lupa muneco

1. PUNKTACJA ZA POWIERZCHNIĘ GRUNTÓW ROLNYCH

0,25 punktu za każdy hektar użytków rolnych  ponad wymaganą powierzchnię  [jednak nie więcej niż 5 pkt]

 

Wymagane powierzchnie po przekroczeniu których liczone są dodatkowe punkty:

(tak więc pomimo, że np. w przypadku woj. mazowieckiego „Młody Rolnik” może starać się o uzyskanie premii od powierzchni 8,55 ha, to aby mógł zdobyć więcej punktów musi „dysponować” powierzchnią min. 10,48 ha dopiero od przekroczenia tej powierzchni będą przyznawane dodatkowe punkty – 0,25 punktu za każdy hektar użytków ponad wymaganą powierzchnię)

lista-płatność-za-przekazanie

 

2. PUNKTACJA ZA KWALIFIKACJE ZAWODOWE

punktacja za kwalifikacje zawodowe przedstawia się w następująco:


2

3. PUNKTACJA ZA RODZAJ PLANOWANEJ PRODUKCJI

 

3

Unijne i krajowe systemy jakości:

Unijne systemy jakości :

*Gwarantowane tradycyjne specjalności (art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.),

* Chronione nazwy pochodzenia,

*Chronione oznaczenia geograficzne ( art. 11 rozporządzenia nr 1151/2012),

* Ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich (część II tytuł II rozdział I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013)

Krajowe systemy jakości:

* Integrowana produkcja roślin (ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin),

* „Jakość Tradycja”,

*”Quality Meat Program”,

* „Pork Quality System”,

* „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,

* „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”,

* „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”

*Uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28

4. PUNKTACJA ZA KOMPLEKSOWOŚĆ BIZNESPLANU

4

5. PUNKTACJA ZA REALIZACJĘ CELÓW PRZEKROJOWYCH

Punktacja za realizację celów przekrojowych przedstawia się następująco:

5

    Jeżeli „Młody Rolnik” będzie chciał uzyskać dodatkowe 2 pkt. będzie zobowiazny do przygotowania planu nawozowego w swoim gospodarstwie. Plan nawozowy dotyczyć musi całości planowanego nawożenia w gospodarstwie rolnym (w głównej mierze analiza bilansu azotu). „Młody Rolnik” będzie zobligowany do wykonania chemicznej analizy gleby oraz do stosowania się do przedstawionego planu nawozowego.

6. PUNKTACJA W ZAKRESIE INNOWACYJNOŚCI

666

7. PUNKTACJA ZA RÓŻNICĘ WIEKU POMIĘDZY PRZEKAZUJĄCYM GOSPODARSTWO A MŁODYM ROLNIKIEM

7

8. PUNKTACJA ZA INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU – MAX. 5 PKT.

 

Liczba punktów przyznanych za pojedynczą inwestycję wpływającą na ochronę środowiska i klimatu jest określana według wzoru:

 

P = o × u × 15 m

gdzie:

P – liczba punktów za inwestycję wpływającą na ochronę środowiska i klimatu

o – bezwzględna ocena klimatyczno-środowiskowa inwestycji (według tabeli)

u – udział wartości inwestycji w kwocie premii (nie więcej niż 1)

m – największa bezwzględna ocena inwestycji wśród wymienionych w tabeli, czyli 41

 

WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU

ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

001

002

003

004

Pobierz w/w WYKAZ RODZAJÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW w wersji elektronicznej:  
MŁODY ROLNIK – ROZPORZĄDZENIE – załącznik nr 2 do rozporządzenia__b_warunki-techniczne-prawo-budowlane

Więcej o działaniu „Premia dla Młodych Rolników” w poprzednim wpisie:                                                http://prusy29.pl/mlody-rolnik-z-nowego-prow-kto-moze-liczyc-na-premie/ Autor:

KATARZYNA SOWIŃSKA-STRZEŻEK

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie o specjalności Bankowość, Ubezpieczenia i Rynek Kapitałowy oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku ochrona środowiska o specjalności prawo i zarządzanie środowiskiem. Od 5 lat pracuje w firmie jako doradca rolny – swoje doświadczenie popiera wieloma certyfikatami, m. in. certyfikatem uprawnionego doradcy rolnego. Z chęcią dzieli się swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu różnego rodzaju funduszy unijnych. W wolnej chwili doszkala swoje umiejętności w zakresie wizażu i profesjonalnego makijażu, będącego również jej dodatkowym hobby i pasją.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'System PUNKTACJI w „Premii dla Młodych Rolników” PROW 2014-2020'

Komentarze