Stawki dopłat bezpośrednich 2015-2020

Negocjacje w sprawie nowego budżetu UE na lata 2014-2020 już jakiś czas temu zostały zakończone. Polska ze wszystkich krajów UE mimo redukcji budżetu otrzymała najwięcej środków na Wspólną Politykę Rolną (WPR). W mediach zostało to przedstawione jako niewątpliwy sukces naszych negocjatorów. Dzisiaj jesteśmy na etapie podziału tych środków. Kawałek tortu przeznaczony na rolnictwo to 32,09 mld euro. 

Kwota ta wydaje się ogromna, jednak kiedy porównamy ją do tej którą dysponowaliśmy na lata 2007-2013 mam wrażenie, że realnie tych pieniędzy będzie mniej. Oczywiście jest to moja subiektywna ocena, na kwoty zawsze można patrzeć na różne sposoby, to trochę tak jak z tą przysłowiową szklanką wody. Jedna osoba ucieszy się, że jest do połowy pełna, a druga się zmartwi, że jest do połowy pusta 🙂

Abstrahując od opinii na ten temat, którą pozostawiam Wam do oceny, pora podać kilka faktów. Środki na rolnictwo zostały podzielone na dwa filary, z których w pierwszym znalazły się głównie pieniądze na dopłaty bezpośrednie, a w drugim jak ja to określam pieniądze na rozwój czyli nasz PROW. Polska bez żadnego przymusu z zewnątrz poprosiła Komisję Europejską o przesunięcie 25% środków z II filaru (PROW) do I filaru (dopłaty bezpośrednie), w związku z czym ostateczny podział środków wygląda następująco:

 • I filar WPR – płatności bezpośrednie – 23,50 mld euro;
 • II filar WPR – PROW – 8,60 mld euro;

Przesunięcie środków było oczywiście podbudowane chęcią wyrównania za wszelką cenę dopłat bezpośrednich jakie otrzymują rolnicy w Polsce z tymi jakie otrzymują farmerzy w innych krajach UE. Niestety operacja ta znacząco pomniejszyła środki na przyszły PROW 2014-2020, a co za tym idzie wpłynęła na bardziej ostre warunki przyznawania pomocy w ramach takich działań jak: modernizacja gosp. rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw czy premia dla młodych rolników, bo przecież „pieniędzy musi wystarczyć dla wszystkich”…

Rodzaje i stawki płatności bezpośrednich na lata 2015 – 2020

stawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze co rzuca się w oczy to stawka jednolitej płatności obszarowej JPO – 450 zł do hektara, co stanowi połowę tego co otrzymamy w tym roku. Gdyby nasze płatności ograniczyły się wyłącznie do JPO z pewnością wielu rolników poczuło by głebokie rozczarowanie, a do tego wyraźnie by to odczuło w swoich portfelach. Na szczęście zostaną wprowadzone dodatkowe dopłaty.

Zazielenienie

Dopłaty za tzw. zazielenienie będą wynosiły około 300 zł do hektara i będą realizowane przez trzy obowiązkowe praktyki:

Dywersyfikacja upraw

Dywersyfikacja upraw ma walczyć z monokulturą na wsi. W założeniach ma dotyczyć wyłącznie gospodarstw, które mają powierzchnię gruntów ornych powyżej 10 ha. Zwracam tutaj uwagę na słowo gruntów ornych, nie sadów, nie łąk, a gruntów ornych. Jeżeli jednak powierzchnia gruntów ornych w naszym gospodarstwie jest większa niż 10 hektarów, a jednocześnie nie przekracza 30 ha, będziemy zobowiązani do prowadzenia minimum dwóch upraw, z których ta główna nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni. W sytuacji kiedy nasze grunty orne przekraczają 30 ha gruntów ornych będziemy zobligowani do prowadzenia już trzech upraw, z których dwie główne nie mogą przekraczać 95% powierzchni, a uprawa podstawowa 75% powierzchni gruntów ornych. Z uwagi na sezon wegetacyjny kontrole mają się odbywać w okresie 15 maja – 15 lipca.

Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ)

Jeżeli rolnik posiada trwałe użytki zielone czyli łąki lub pastwiska na obszarach NATURA 2000, będzie zobligowany do ich zachowania, nie będzie można prowadzić tam żadnej innej uprawy. Obszary NATURA 2000 z reguły obejmują doliny rzek, a ich granice wyznaczają mapy.

Utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych będzie dotyczył wszystkich gospodarstw, których powierzchnia przekracza 15 hektarów gruntów ornych. W takim wypadku 5% powierzchni gruntów ornych trzeba będzie przekształcić na obszar proekologiczny, który mogą stanowić np:

 • grunty ugorowane;
 • rowy do 2 metrów szerokości;
 • oczka wodne;
 • drzewostan leśny;
 • zadrzewienia liniowe;
 • miedze śródpolne.

Obszary proekologiczne mają sprzyjać ochronie środowiska i przywrócić polskiej wsi dawny wygląd, planuje się aby od 2017 roku obszar ten zwiększyć do 7%. Aby spełnić wymóg zamiennie można wdrożyć w gospodarstwie jeden z dwóch pakietów: rolnictwo zrównoważone lub ochrona gleb i wód.

Płatności dla młodych rolników

młody rolnikJeżeli z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie wystąpi młody rolnik, dodatkowo otrzyma on 250 zł do hektara. Limit powierzchni do jakiej wypłacona będzie płatność wynosi 50 ha. W tym miejscu powstaje pytanie kim jest młody rolnik ? Według definicji ma nim być osoba, która nie ukończyła 40 roku życia i prowadzi gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat. Zastanawiam się w jaki sposób ARiMR będzie weryfikować młodych rolników, czy do wniosku o dopłaty bezpośrednie będzie trzeba załączać np. zaświadczenie z KRUS ? Zobaczymy…

 

1250 euro dla małych gospodarstw

Fotolia_17893744_Subscription_L Płatność dla małych gospodarstw będzie można otrzymać wyłącznie w 2015 roku. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tego mechanizmu to otrzyma płatność dokładnie w takiej samej wysokości jakby płatność z tytułu dopłat bezpośrednich nie więcej jednak niż 1250 euro na gospodarstwo na rok. Korzyść dla rolników, którzy skorzystają z tej płatności polega na tym, że nie będą kontrolowani z wymogów wzajemnej zgodności oraz będą zwolnieni z obowiązku zazielenienia.

 

Płatności związane z produkcją 

 • 570 zł – do każdej sztuki bydła od 3-ciej do 50-tej.
 • 450 zł – do każdej sztuki krowy od 3-ciej do 50-tej.
 • 61 zł – do każdej samicy kozy w wieku powyżej 12 miesięcy;
 • 1.335 zł – dopłata do hektara roślin wysokobiałkowych;
 • 1.968 zł – dopłata do hektara chmielu;
 • 1.530 zł – dopłata do hektara skrobi ziemniaczanej;
 • 1.500 zł – dopłata do hektara buraków cukrowych;
 • 943 zł – dopłata do hektara owoców miękkich;
 • 1.230 zł – dopłata do hektara pomidorów;
 • 775 zł – dopłata do hektara lnu i konopi.

Płatności dodatkowe

Poza opisanymi powyżej płatnościami, każde gospodarstwo dostanie jeszcze dodatkowe płatności zależne od powierzchni. Obecnie prawdopodobnie będzie to jeden z dwóch wariantów:

WARIANT 1

 • w przedziale od 5,01 do 10 ha – 82 zł/ha
 • w przedziale od 10,01 do 30 ha – 328 zł/ha

WARIANT 2

 • w przedziale od 3,01 do 10 ha – 106 zł/ha
 • w przedziale od 10,01 do 30 ha – 254 zł/ha

Jak widać zarówno w jednym jak i w drugim wariancie celuje się w to aby maksymalnie wspierać średnie gospodarstwa. Przedstawione stawki oczywiście mogą się zmienić, chociażby z uwagi na wahania kursu euro.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowych dopłatach…

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Stawki dopłat bezpośrednich 2015-2020'

Komentarze