Stary młody rolnik

Znalazły się pieniądze na kolejną edycję działania ułatwianie startu młodym rolnikom realizowanego w ramach PROW 2007-2013. W stosunku do poprzednich naborów wprowadzono kilka istotnych zmian, które mają ułatwić wydanie blisko 800 mln zł przewidzianych na to działania i maksymalnie przyśpieszyć weryfikację wniosków z uwagi na kończący się okres programowania. Nabór wniosków odbędzie się od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku.

 

Podstawowe wymagania

Zanim powiemy o nowościach w tegorocznym naborze kilka słów na temat podstawowych wymogów jakie dotyczą młodego rolnika, który chciałby uzyskać 100 tys. zł premii.

Na początek najważniejsze, młody rolnik jest to osoba do 40 roku życia, która nie miała do tej pory ziemi i w żaden sposób nie była kierownikiem gospodarstwa rolnego albo trwało to nie dłużej niż 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Gospodarstwo młodego rolnika powinno mieć wielkość użytków rolnych większą od średniej wojewódzkiej i jednocześnie od średniej krajowej ale nie więcej niż 300 ha. Poza tym wymaga się aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosiła co najmniej 4 ESU (wielkość ekonomiczną gospodarstwa obliczamy na podstawie struktury produkcji). Młody rolnik powinien posiadać również odpowiednie wykształcenie, na które składa się:

 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe;
 • tytuł kwalifikacyjny, tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie;
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie;
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie;

Jeżeli młody rolnik na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy nie dysponuje odpowiednim wykształceniem, będzie miał 3 lata na uzupełnienie wykształcenia.

Co nowego w młodym rolniku

 1. Zwiększono wysokość premii z 75 tys. zł na 100 tys. zł. Zabieg polegający na zwiększeniu wysokości premii był związany z obawą, że część młodych rolników chciała by poczekać do następnej edycji programu młody rolnik w ramach PROW 2014-2020, gdzie premia wynosi 100 tys. zł. Aby rozwiązać  ten problem ujednolicono stawkę premii.
 2. Skrócono czas rozpatrzenia wniosku przez ARiMR do 50 dni oraz czas na uzupełnienie dokumentów przez rolnika do 7 dni. A wszystko przez pośpiech, który jest związany z koniecznościom szybkiego wydania i rozliczenia środków dostępnych na lata 2007-2013.
 3. Dozwolony okres posiadania gospodarstwa przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy został wydłużony z 12 do 15 miesięcy, a czas na uzupełnienie wykształcenia w tzw. szczególnych okolicznościach z 3 lat do 3 lat i 9 miesięcy. Jest to ukłon w stronę wszystkich pechowców, którzy mieli problemy z uzupełnieniem wykształcenia wskutek likwidacji szkół do których uczęszczali.
 4. Zrezygnowano z naborów wojewódzkich na rzecz jednego naboru ogólnokrajowego. Rozwiązanie to zapewne wynikało z obawy, że w niektórych województwach szczególnie tych o mniejszej średniej powierzchni gospodarstwa mógłby być problem z wykorzystaniem środków.
 5. Kolejna zmiana dotyczy kolejności przyznawania pomocy, która będzie uzależniona od liczby zdobytych punktów. Maksymalnie możemy zdobyć 26 punktów, przy czym wymagane jest minimum 7. Punkty możemy zdobyć za następujące kryteria:
 • do 16 pkt. – za powierzchnię użytków rolnych;
 • do 5 pkt. – za wykształcenie młodego rolnika;
 • do 5 pkt. – za stopę bezrobocia w powiecie.

Jak łatwo policzyć 🙂 środków wystarczy dla niecałych ośmiu tysięcy młodych rolników w kraju.Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Stary młody rolnik'

Komentarze