Rekompensaty za embargo rosyjskie

W mediach słyszymy wiele na temat 125 mln EUR jakie Komisja Europejska przekazała na rekompensaty za wycofanie owoców i warzyw z rynku. Sprawie towarzyszy duży ,,szum” informacyjny. Rozporządzenie dotyczące tej sprawy weszło w życie dnia 29 sierpnia 2014 r. Dlatego też dopiero teraz możemy konkretnie poinformować, że osoby, które zdecydują się na wycofanie owoców i warzyw z rynku tj. utylizacja/biodegradacja lub oddanie na rzecz organizacji pożytku publicznego powinny postępować według określonych procedur w celu zapewnienia sobie właściwego udokumentowania całego procesu. Wsparcie, o którym mowa będzie obejmować działania prowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. (dla producentów: pomidorów, marchwi, kapusty, słodkiej papryki, kalafiorów, brokułów głowiastych, ogórków i korniszonów, grzybów, jabłek, gruszek, śliwek, owoców miękkich, świeżych winogron stołowych i owoców kiwi).

Pamiętajmy  także, że: wsparcie finansowe przyznawane będzie nie tylko w przypadku przeprowadzenia tzw. wycofania z rynku (tj. nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży), ale również w przypadku niezbierania lub zielonych zbiorów– o czym również należy poinformować ARR.

Procedura uzyskania rekompensat 

KROK 1

W pierwszej kolejności musimy wypełnić wniosek i wysłać go listem poleconym na adres właściwego Oddziału Regionalnego AGENCJI RYNKU ROLNEGO. W przypadku członków grup i organizacji producentów owoców i warzyw powiadomienia powinny być kierowane do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji. UWAGA!!! Dnia 02.09.2014 r. na stronie ARR pojawił się NOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!!!! 

Pobierz wniosek o wycofanie z rynku

Adres Mazowieckiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego:

Al. Waszyngtona 146

04-076 Warszawa

tel: (22) 515-81-32

KROK 2

Kiedy już zdecydujemy się na określony sposób wycofania owoców i warzyw z rynku, dokonujemy zgłoszenia tego zamiaru ARR, poza tym musimy skontaktować się z konkretną jednostką, organizacją czy tez instytucją widniejącą w rejestrze uznanych organizacji :

Pobierz Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych

Należy również pamiętać o tym, że wszystkie czynności związane z przekazaniem owoców i warzyw muszą być dokonane pod nadzorem właściwych służb kontrolnych (IJHARS- Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Czynności te muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu. Protokół ten będzie w dalszej kolejności niezbędny do wypłaty rekompensaty.

Stawki wsparcia za wycofane produkty w zależności od przeznaczenia produktów określone zostały w załączniku do projektu rozporządzenia jak i załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji 543/2011 i wynoszą:

Maksymalne wsparcie

(EUR/100 kg)

Produkt

bezpłatna dystrybucja

Inne przeznaczenie

Pomidory (kod CN ex 0702 00 00)

27,45

18,30

Marchew (kod CN 0706 10 00)

12,81

8,54

Kapusta biała (kod CN 0704 90 10)

5,81

3,88

Papryka słodka (kod CN 0709 60 10)

44,40

30,00

Kalafiory (kod CN 0704 10 00)

15,69

10,52

Ogórki (kod CN 0707 00 05)

24,00

16,00

Korniszony (kod CN 0707 00 90)

24,00

16,00

Grzyby z rodzaju Agaricus (kod CN 0709 51 00)

43,99

29,33

Jabłka (kod CN 0808 10)

16,98

13,22

Gruszki (kod CN 0808 30)

23,85

15,90

„Czerwone owoce” (kod CN 0810 20, 0810 30 oraz 0810 40)

12,76

8,5

Winogrona stołowe (kod CN 0806 10 10)

39,16

26,11

Kiwi (kod CN 0810 50 00)

26,69

19,79

 

Całkowite wsparcie finansowe UE nie przekroczy 125 mln EUR, przy czym 82 mln EUR przeznacza się na wsparcie dla jabłek oraz gruszek, a 43 mln EUR na pozostałe produkty.

AKTUALNE STAWKI POMOCY PO PRZELICZENIU :

Tabela ze stawkami wycofania 

Pobierz Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 

UWAGI!

  • W przypadku wycofywania przez producentów indywidualnych stawki te zostaną dodatkowo pomniejszone o 50% w przypadku przeznaczenia produktów na cele inne niż bezpłatna dystrybucja.
  •  W przypadku działań niezbierania i zielonych zbiorów maksymalne stawki nie mogą przekroczyć 90% stawki określonej dla wycofań z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja.
  •  W przypadku stwierdzenia, że suma kwot wnioskowanych osiągnęła maksymalny poziom wsparcia UE tj. 125 mln EUR, Komisja Europejska niezwłocznie powiadomi państwa członkowskie o konieczności wstrzymania przyjmowania wniosków i ewentualnym zastosowaniu współczynnika redukcji. Oznacza to, że przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
  •  Wnioski o płatność można będzie składać do dnia 12 grudnia 2014 r.
  •  Państwa członkowskie wyznaczą odpowiednie instytucje administrujące tymczasowym nadzwyczajnym systemem wsparcia do 30 września 2014 r.
  •  Wypłata wsparcia będzie mogła być realizowana po 16 października 2014 r.
  •  Wsparcie finansowe zostanie wypłacone do 30 czerwca 2015 r.

Z zapowiedzi medialnych wynika, że przyjmowanie wniosków może zostać zakończone 03.09.2014 r.  z uwagi na dużą ilość wniosków.Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Rekompensaty za embargo rosyjskie'

Komentarze