Rachunkowość rolna w PROW 2014-2020

Zgodnie z założeniami przyjętymi w PROW 2014-2020, wnioskodawcy takich programów jak modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla młodych rolników czy też restrukturyzacja małych gospodarstw zobowiązani będą do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej. W opinii wielu rolników ewidencja przychodów i rozchodów gospodarstwa będzie stanowiła dla nich dodatkowy problem, który zabierze im i czas i pieniądze. 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów

Do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów będą zobowiązani beneficjenci działania Restrukturyzacja małych gospodarstw, w ramach którego można uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Pomoc ta będzie wypłacana w dwóch ratach, 48  i 12 tys. Obowiązek prowadzenia rachunkowości będzie nas obowiązywał przez okres 5 lat od otrzymania decyzji o otrzymaniu I raty pomocy.

Dokładnie tak samo będzie wyglądała sytuacja w programie premia dla młodych rolników, który z kolei daje nam możliwość uzyskania 100 tys. zł., gdzie pierwsza rata wynosi 80 tys., a druga 20 tys. Młody rolnik będzie zobowiązany do założenia rachunkowości z dniem otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

W programie Modernizacja gospodarstw rolnych będziemy zobowiązani do prowadzenia ewidencji od dnia podpisania umowy. W tym przypadku rachunkowość zostanie wykorzystana do kontroli założeń przyjętych w biznes planie. Realizowana inwestycja powinna spowodować wzrost dochodu rolniczego o minimum 10%. Sposób osiągnięcia tego dochodu zostanie przedstawiony w planie rozwoju gospodarstwa (PRG). Zapisy rachunkowości rolnej powinny potwierdzić nasze wyniki, które zostały przyjęte w biznes planie. Zgodnie z założeniami nie będziemy zobowiązani do utrzymania cen produktów na stałym poziomie. Było by to trudne 🙂 To jeden z czynników, na który rolnik nie ma wpływu.

Jak wygląda ewidencja przychodów i rozchodów

Ewidencja przychodów i rozchodów to tabelka do której wprowadzamy przychody i koszty z działalności rolniczej określając datę zdarzenia gospodarczego i numer dowodu. Podstawą zapisów w ewidencji są:

  • faktury;
  • faktury VAT RR;
  • dokumenty celne, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • dzienne zestawienie sprzedaży;
  • dowody opłat pocztowych i bankowych;
  • Inne dowody.

Aby dowód mógł być uznany powinien zawierać następujące elementy:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron uczestniczących w operacji;
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej;
  • przedmiot operacji i jej wartość;
  • podpis osób uprawnionych.

Oczywiście ewidencji muszą towarzyszyć dokumenty księgowe odpowiednio ułożone i ponumerowane.

ewidencja przychodów i rozchodów

Rachunkowość rolna a podatek dochodowy

Nie można oprzeć się wrażeniu, że rachunkowość rolna na potrzeby PROW 2014-2020 ma być wielkim testem przed objęciem rolników obowiązkiem prowadzenia rachunkowości rolnej do celów ustalenia podatku dochodowego. Rozmowy nad zmianę obecnego podatku rolnego na rzecz podatku dochodowego trwają już od kilku lat. Jednak do tej pory nikt nie zdecydował się na wysunięcie nawet propozycji rozwiązań w tym zakresie. Powszechnie wiadomo, że wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie będzie się wiązało z bardzo dużym oporem społecznym. Druga sprawa to olbrzymi problem związany z oszacowaniem możliwych wpływów z tytułu podatku dochodowego. Dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie ile rolnicy tego podatku by zapłacili. Podatek rolny jest jaki jest, ale wspiera w znaczący sposób samorząd terytorialny i jego wysokość jest w miarę przewidywalna. Dlatego rachunkowość rolna przy PROW 2014-2020 będzie stanowiła świetny poligon doświadczalny przed ewentualnymi zmianami podatkowymi na przyszłość. Nadmienię jeszcze, że brak ewidencji przychodów i rozchodów będzie karany zwrotem części otrzymanej pomocy.

MANAGER PROJECT będzie pomagało rolnikom korzystającym z dotacji w rachunkowości rolnej. Zamierzamy robić to na dwa sposoby. Poprzez comiesięczne prowadzenie ewidencji oraz poprzez warsztaty, na których będziemy uczyć samodzielnego księgowania.Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Rachunkowość rolna w PROW 2014-2020'

Komentarze