Przywracanie potencjału 2014

Miło nam zakomunikować, że ARiMR ogłosiła nabór wniosków z działania 126 (Przywracanie potencjału …), w ramach którego można uzyskać do 300 tys. zł dotacji, a poziom zwrotu wynosi 90%. Wnioski będą przyjmowane w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR w terminie od dnia 14 listopada do 19 grudnia 2014 roku.

Te same zasady

W tegorocznym naborze zasady przyznawania pomocy pozostają bez zmian. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc jest posiadanie protokołu z oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę oraz dodatkowo opinii wojewody.

Dokumenty muszą potwierdzać, że w jednym roku (2013 lub 2014), w naszym gospodarstwie wystąpiła klęska, która spowodowała straty w środkach trwałych (np. uszkodzone budynki, sady) na ponad 10 tys. zł oraz w produkcji na ponad 30% potencjału produkcyjnego gospodarstwa.

szkody w plonie

szkody w środkach trwałych

Lista rankingowa

Tak jak w poprzednim naborze będzie obowiązywała lista rankingowa, która będzie określała kolejność rozpatrywania wniosków. O miejscu na liście będą decydowały punkty, które będzie można uzyskać za wysokość szkód oraz za kwotę pomocy.

lista rankingowa

W przypadku punktacji zawsze pojawiają się pytania o szanse na załapanie się na dofinansowanie (zielona lista). Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna ponieważ wszystko zależy od tego ile będzie złożonych wniosków, jak będą punktowane te wnioski i jakie będą dostępne środki na to działanie. Jeżeli chodzi o dostępne środki, kwota ta jest ciężka do oszacowania ponieważ wciąż trwa weryfikacja części wniosków z poprzednich naborów.

Inwestycja musi być zrealizowana do 30 czerwca 2015 roku.

Obecny nabór wniosków realizowany jest w ramach PROW 2007-2013, którego okres programowania jest już na finiszu. Zgodnie z przyjętymi zasadami wnioskodawcy, którzy podpiszą umowy z działania przywracanie potencjału będą zobowiązani zrealizować je do 30 czerwca 2015 roku (ostateczna data złożenia wniosku o płatność). W związku z tym należy przemyśleć realizację inwestycji o charakterze budowlanym, które ze swojej specyfiki wymagają czasu.

Realizacja inwestycji a ciężka sytuacja ekonomiczna spowodowana embargiem rosyjskim

Zdajemy sobie sprawę, że obecna opłacalność produkcji rolnej wywołana embargiem nie nastraja do realizacji jakichkolwiek inwestycji. Jednak proszę podejść do tego tematu w sposób ekonomiczny. Nie każda inwestycja musi powodować koszty, np. Jeżeli w ramach inwestycji mamy do zakupu nowy ciągnik o wartości 100 tys., nasz wkład własny będzie wynosił 10 tys. (dotacja 90 tys.), wówczas możemy sprzedać istniejący w gospodarstwie stary ciągnik za 20 tys. i w ten sposób w ostatecznym rozrachunku będziemy do przodu. Oczywiście to bardzo prosty przykład, jednak tego typu rozwiązań, które spowodują zmniejszenie  kosztów, a wzrost oszczędności jest znacznie więcej.

Poza tym przy realizacji inwestycji można wesprzeć się kredytem pod dotację, o którym opowiadam w poniższym video

 Nasza oferta

W ramach tegorocznego naboru oferujemy kompleksową obsługę doradczą związaną z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji w ramach działania 126. Nasza oferta obejmuje:

  • doradztwo w zakresie zasad programu i prawidłowego doboru inwestycji;
  • opracowanie wniosku aplikacyjnego, planu przywrócenia potencjału i pozostałych dokumentów;
  • poprawki / uzupełniania / wyjaśnienia do wniosku aplikacyjnego;
  • opracowanie wniosku o płatność
  • opracowanie wniosku o aneks do umowy (jeżeli zajdzie taka konieczność)
  • poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia do wniosku o płatność.

Na nasze usługi udzielamy gwarancji do wysokości pobranego wynagrodzenia. Skuteczność naszej firmy biorąc pod uwagę 6 ostatnich naborów wynosi 98,72 % (stosunek podpisanych umów do złożonych wniosków)

Nasze wynagrodzenie wynosi 691 zł (netto), za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i 691 zł (netto) za sukces w postaci podpisanej umowy z ARiMR. Oczywiście opłaty za sukces nie pobieramy jeżeli rolnik nie załapie się na dofinansowanie z uwagi na brak środków.

Zapraszamy do współpracy.

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Przywracanie potencjału 2014'

Komentarze