Podstawowe kryteria dostępu dla mikroprzedsiębiorstw

Jak powszechnie wiadomo od 15 do 26 kwietnia odbędzie się kolejny nabór wniosków na działanie tworzenie i rozwój mirkoprzedsiębiorstw. W ramach działania można uzyskać do 300 tys. zł dotacji, jednakże za każde otrzymane 100 tys. zł należy stworzyć jedno miejsce pracy na okres dwóch lat od otrzymania pomocy. Obecnie w naszej firmie trwa już przygotowanie wniosków aplikacyjnych z tego działania, dla Państwa informacji zamieszczamy w formie czterech pytań kontrolnych podstawowe wymogi, których spełnienie daje możliwość ubiegania się o dotację.

 

1. Czy jestem ubezpieczony w ZUS ?

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które planują założyć lub prowadzą działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie są ubezpieczone w KRUS. Poświadcza to zaświadczenie, które załączamy do wniosku.

 

2. Czy moja firma jest mikroprzedsiębiorstwem ?

Wnioskować mogą jedynie mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników na umowy o pracę (średniorocznie), a ich obroty nie przekraczają 2 milionów euro.

 

3. Firma jest lub będzie zlokalizowana w miejscowości do 5 tys. mieszkańców ?

Wymóg ten dotyczy siedziby firmy (zarówno w przypadku osób fizycznych jak i osób prawnych), która powinna być zlokalizowana w miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Ponad to w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i zamierzających uruchomić nową firmę ich adres zameldowania również musi się znajdować w miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

 

4. Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji stworzy nowe miejsca pracy ?

Za każde otrzymane 100 tys. zł dotacji trzeba stworzyć minimum jedno miejsce pracy. W przypadku osób tworzących firmę do 100 tys. zł dotacji nie ma obowiązku zatrudniania pracownika.

 

Jeżeli w Państwa przypadku odpowiedź na wszystkie cztery pytania jest twierdząca oznacza to, że możecie Państwo ubiegać się o pomoc.

R.S.

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Podstawowe kryteria dostępu dla mikroprzedsiębiorstw'

Komentarze