Płatność za przekazanie gospodarstwa następcy i premia dla młodego rolnika

W tym wpisie opowiem Wam o dwóch działaniach PROW 2014-2020, które według mnie łączą się tematycznie. Programy te dotyczą zarówno tych rolników którzy chcą przekazać gospodarstwo jak i młodych rolników myślących o przejęciu i urządzeniu nowego gospodarstwa. Chodzi o program premia dla młodych rolników oraz o działanie płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

młody rolnik

Premia dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 to kontynuacja dobrze znanego programu z lat ubiegłych, który daje możliwość uzyskania 100 tys. w nagrodę za rozpoczęcie prowadzenia samodzielnego gospodarstwa rolnego. Oczywiście pod warunkiem spełnienia określonych zobowiązań.

Młody rolnik, czyli kto ?

Według założeń programu młody rolnik to osoba, która nie ukończyła 40 roku życia i do tej pory nie prowadziła gospodarstwa rolnego albo prowadziła je nie dłużej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponad to młody rolnik powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego, które wyrażają się w wykształceniu i stażu pracy w gospodarstwie, a dokładnie:

 • Wykształcenie rolnicze – zawodowe, średnie lub wyższe;
 • Tytuł kwalifikacyjny, zawodowy, zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolnicze i 3 letni staż pracy w rolnictwie;
 • Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i 3 letni staż pracy w rolnictwie;
 • Wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe (związane z rolnictwem);
 • Wykształcenie średnie inne niż rolnicze i 3 letni staż pracy w rolnictwie;
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

 Gospodarstwo młodego rolnika

Aby skorzystać z premii młody rolnik powinien mieć gospodarstwo o odpowiedniej wielkości użytków rolnych. W odróżnieniu od lat 2007-2013, w obecnym projekcie wnioskodawca powinien posiadać gospodarstwo o wielkości nie mniejszej niż średnia wojewódzka, a jeżeli średnia wojewódzka jest większa od średniej krajowej, powinien posiadać gospodarstwo nie mniejsze niż średnia krajowa. Poniższa tabela pokazuje jakie są na dzień dzisiejszy minimalne wymagane powierzchnie użytków rolnych.

powierzchnie młody rolnik

Wymagana wielkość ekonomiczna gospodarstwa pomiędzy 13 a 150 tys. euro.

Gospodarstwo młodego rolnika na dzień składania wniosku powinno mieć wielkość ekonomiczną na poziomie minimum 13 tys. euro. Co to znaczy ?

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa to suma nadwyżek bezpośrednich z wszystkich naszych upraw i zwierząt wyrażona w euro za rok czasu. Przykładowo, jeżeli nasze gospodarstwo składa się z 5 ha sadu jabłoniowego i każdy hektar sadu jabłoniowego ma współczynnik 2.600 euro, to wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa wynosi 13 tys. euro (5 x 2600 euro).  Dodatkowo biznes plan rozwoju naszego gospodarstwa powinien wykazywać takie zmiany w strukturze produkcji, które doprowadzą do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 10% w stosunku do roku bazowego.

Wielkość ekonomiczną gospodarstwa możecie sprawdzić korzystając z tego roboczego kalkulatora: Pobierz Kalkulator WEG

Wykluczenia i zobowiązania w młodym rolniku 2015-2020

rolnicyPewną nowością w programie na lata 2015-2020 jest wykluczenie możliwości ponownego ubiegania się o premię na te same działki ewidencyjne w stosunku, do których pobrano pomoc w ramach premii dla młodych rolników z PROW 2007-2013. Ponad to wnioskodawca jest zobowiązany do podlegania pełnemu ubezpieczeniu KRUS przez rok czasu od dnia otrzymania II raty płatności oraz do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej przez cały okres wskazany w biznes planie.

Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy z działania premia dla młodego rolnika

O kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydować lista. A o miejscu na liście decydować będą punkty, które będzie można zdobyć za następujące kryteria:

 • Wielkość gospodarstwa;
 • Kwalifikacje zawodowe młodego rolnika;
 • Rodzaj planowanej produkcji;
 • Kompleksowość biznes planu
 • Przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • Wpływ na realizację celów przekrojowych;
 • Różnice wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem;
 • Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych;
 • Przejmowania gospodarstwa w całości lub przejmowania gospodarstwa z mniejszych gospodarstw.

płatność za przekazanie

Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa ma z założenia rozwiązać problem małych gospodarstw, które faktycznie nie prowadzą produkcji na rynek lub produkcja ta ma niewielką skalę. Z programu mogą korzystać jedynie wnioskodawcy będący w systemie dla małych gospodarstw.

Do systemu dla małych gospodarstw w 2015 r. automatycznie włączani są rolnicy, których łączna kwota płatności nie przekroczy równowartości 1250 euro. Do systemu mogą wejść również rolnicy, których płatności bezpośrednie są wyższe, jednak w tej sytuacji ich płatność będzie ograniczona do równowartości 1250 euro.

Co nam daje SYSTEM DLA MAŁYCH GOSPODARSTW:

 • Zwolnienie z obowiązku zazielenienia;
 • Brak zmniejszeń płatności za niezgłoszenie wszystkich gruntów;
 • Brak zmniejszeń z tytułu nieprzestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności.

Obliczmy, ile maksymalnie może wynosić płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

 obliczenia płatności za przekazanie gospodarstwa

Podstawowe warunki

Poza uczestnictwem w systemie dla małych gospodarstw podstawowym warunkiem wypłaty pomocy jest darowizna lub sprzedaż całego gospodarstwa. Po przekazaniu lub sprzedaży gospodarstwa wnioskodawca nie może podlegać ubezpieczeniu KRUS.  PROW 2014-2020 przewiduje, że po uzyskaniu płatności wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie 100 tys. premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, więcej na temat tego programu w artykule „100 tys premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. To nie wszystko 🙁 W tym programie zobowiązanie dotyczy również nabywcy gospodarstwa rolnego, który musi w latach 2015 – 2020 utrzymać powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia wojewódzka. Jeżeli średnia wojewódzka jest mniejsza od średniej krajowej wówczas musi on utrzymać przez ten okres minimum średnią krajową. Szczegółowe wymagania co do powierzchni przejmującego przedstawia poniższa tabela:

lista płatność za przekazanie

 Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy z działania płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Jak w większości działań PROW 2014-2020 o kolejności przysługiwania pomocy ma decydować lista rankingowa. Punkty będzie można uzyskać za następujące kryteria:

 • Wielkość przekazywanego gospodarstwa – preferencje dla większych gospodarstw;
 • Wielkość gospodarstwa przejmującego grunty – preferencje dla gospodarstw mniejszych;
 • Preferencję dla przekazywania gruntów młodym rolnikom.

W okresie wiosennym jedno ze szkoleń poświęcimy wyłącznie tematowi przekazania i rozwoju gospodarstw przez młodych rolników.

Zapraszamy do współpracy 🙂Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Płatność za przekazanie gospodarstwa następcy i premia dla młodego rolnika'

Komentarze