Ostateczna wersja PROW 2014-2020

12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a w ramach niego 13,5 miliarda euro na takie programy jak modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla młodych rolników, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej czy restrukturyzacja małych gospodarstw. Dokument liczy ponad 700 stron i jest dosyć opasły dlatego postaram się przedstawić w skondensowanej formie najciekawsze programy. W styczniu na naszym blogu pojawi się seria specjalistycznych artykułów poświęconych poszczególnym działaniom PROW 2014-2020.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Program w ramach, którego możemy dofinansować inwestycje w swoim gospodarstwie takie jak zakup maszyn rolniczych, budowa, przebudowa lub modernizacja budynków produkcyjnych czy zakładanie sadów. W obecnym okresie programowania poziom zwrotu będzie wynosił standardowo 50%, a w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych nawet 60%.  Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w latach 2014-2020, kształtuje się w następujący sposób:

 • 900 tys. zł – rozwój produkcji prosiąt;
 • 500 tys. zł – budowa budynków inwentarskich i magazynów paszowych;
 • 200 tys. zł – pozostałe inwestycje.

Aby skorzystać z programu wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) powinna mieścić się w przedziale 10-200 tys. euro, a realizowana przez nas inwestycja musi spowodować wzrost dochodu rolniczego brutto (GVA) o 10%.  Dodatkowo przez okres 5 lat będziemy zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości, która powinna potwierdzić zakładany wzrost dochodu.

 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Jeżeli wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa mieści się poniżej 10 tys. euro możemy skorzystać z nowej odsłony programu dla gospodarstw niskotowarowych. W ramach programu restrukturyzacja małych gospodarstw pomoc ma formę premii, czyli najpierw otrzymujemy pieniądze, a dopiero później je rozliczamy. Do skorzystania z tego programu kwalifikuje się rolnik lub małżonek rolnika, warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie. W ramach działania możemy uzyskać pomoc w wysokości 60.000 zł, która zostanie wypłacona w dwóch ratach:

 • I rata – 80% całej premii – 48.000 zł – po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy.
 • II rata – 20% całej premii – 12.000 zł – po rozliczeniu inwestycji.

Warunkiem uzyskania premii jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 20% i powyżej powyżej 10 tys. euro w okresie 5 lat. Rolnicy korzystający z programu będą zobowiązani do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

W ramach nowego PROW znajdziemy również ofertę dla rolników, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia firmy na obszarach wiejskich tj. w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. W ramach programu możemy uzyskać 100 tys. zł premii, która podobnie jak w przypadku programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw jest wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata – 80% całej premii – 80.000 zł – po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy;
 • II rata – 20% całej premii – 20.000 zł – po rozliczeniu inwestycji i wywiązaniu się z zobowiązań zawartych z biznes planie.

Z działania może skorzystać rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Warunkiem jest aby wnioskodawca podlegał pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Ponad to wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekroczyć 15 tys. euro.Firmę trzeba utrzymać przez okres 5 lat od dnia otrzymania II raty płatności.

Premia dla młodych rolników

Nowy PROW 2014-2020 niesie z sobą nową odsłonę programu dla młodych rolników. W ramach założeń młody rolnik jest osobą do 40 roku życia, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W ramach programu młody rolnik będzie mógł uzyskać pomoc w wysokości 100 tys zł i podobnie jak w przypadku pozostałych premii będzie ona wypłacana w dwóch ratach. Młody rolnik będzie zobowiązany do wejścia w posiadanie gospodarstwa o odpowiedniej powierzchni:

 • nie mniejszej niż średnia wojewódzka o ile gospodarstwo leży w województwie gdzie średnia wojewódzka jest mniejsza od średniej krajowej;
 • nie mniejszej niż średnia krajowa o ile gospodarstwo leży w województwie gdzie średnia wielkość gruntów jest większa niż średnia krajowa.

To nie wszystko, młody rolnik powinien być właścicielem przynajmniej 70% gruntów. Ponad to wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi się mieścić w przedziale 13 – 150 tys. euro., a w wyniku realizacji biznes planu ma nastąpić jej wzrost minimum o 10%. Młody rolnik również będzie zobowiązany do prowadzenia uproszczonej rachunkowości rolnej.

 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

W nowym PROW wprowadzono działanie, które ma zastąpić renty strukturalne. Jest to program, który można połączyć z wcześniej omawianą Premią dla Młodego Rolnika. Jest to płatność w zamian za przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi. Kwota wsparcia w programie wypłacana jest jednorazowo i jest ona równa 120 % dopłat bezpośrednich jakie rolnik otrzymał by do roku 2020. Po przekazaniu wielkość gospodarstwa rolnika przejmującego powinna minimum wynosić:

 • średnią krajową (jeżeli średnia wojewódzka jest mniejsza od średniej krajowej);
 • średnią wojewódzką (jeżeli średnia wojewódzka jest większa od średniej krajowej).

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i dodatkowo mający ich potwierdzenie w postaci protokołu z oszacowania szkód będą mogli ubiegać się o dotację z programu Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. W ramach działania będzie można uzyskać do 300 tys. zł dotacji przy poziomie zwrotu wynoszącym 80%. Wielkość otrzymanej pomocy nie może przekroczyć wartości szkód spowodowanych w odpowiednim potencjale produkcyjnym gospodarstwa.

 Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

 W ramach nowego PROW 2014-2020 znajdzie się również coś dla przedsiębiorców świadczących usługi rolnicze takie jak koszenie czy zbiory. Program Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych umożliwia zakup niezbędnych maszyn z dofinansowaniem na poziomie 50%. Maksymalny limit pomocy dla jednego wnioskodawcy w latach 2014-2020 wynosi 500 tys. zł. Podstawowym wymogiem uprawniającym wnioskodawcę do złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest minimum 2-letni okres prowadzenia działalności w zakresie usług produkcyjnych oraz dobry biznes plan pokazujący rentowność planowanego przedsięwzięcia.

Przedstawiam jedynie kilka z kilkunastu działań PROW 2014-2020. Ba i robię to pobieżnie w możliwie skondensowany sposób. Jeżeli chcesz się rozwijać korzystając z dotacji PROW 2014-2020, zachęcam Cię do zapisania się na mój newsletter, za jego pośrednictwem będziesz otrzymywał informację o nowych wpisach oraz o uruchomionych naborach wniosków.

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Ostateczna wersja PROW 2014-2020'

Komentarze