Nowy nabór wniosków w 2013 roku z Przywracanie potencjału

Z pewnością ta wiadomość zainteresuje rolników poszkodowanych przez grad, deszcz nawalny i ujemne skutki przezimowania. Otóż planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” w ramach którego można uzyskać zwrot kosztów inwestycji na poziomie 90%.  Dodatkowe pieniądze w kwocie 120 mln zł mają zasilić budżet działania z innych programów gdzie wydatkowanie środków nie idzie tak dobrze. W tym momencie Ministerstwo Rolnictwa czeka już tylko na decyzję Komisji Europejskiej, która musi wyrazić zgodę na przesunięcie środków pomiędzy działaniami. Dodatkowe środki pozwolą nie tylko przeprowadzić dodatkowy nabór wniosków w 2013 roku ale również pozwolą zrealizować inwestycje rolnikom, którzy złożyli wnioski w ostatnim naborze i wciąż czekają na dodatkowe środki (rolnicy znajdujący się na białym polu listy rankingowej).

Mimo, że termin kolejnego naboru wniosków nie jest jeszcze znany warto już dzisiaj zadbać o to aby gmina przygotowała poprawny protokół z oszacowania szkód w gospodarstwie. O czym należy pamiętać:

  • Pomiędzy protokołem z oszacowania szkód w gospodarstwie, a dopłatami bezpośrednimi musi być zgodność co do powierzchni użytków rolnych.
  • Z uwagi na zakładaną dużą ilość chętnych na to działanie decydujący może okazać się procent szkody. Zasada jest taka, że im większy procent szkody tym więcej otrzymujemy punktów co z kolei przekłada się na wyższe miejsce na liście rankingowej. Do objęcia dofinansowanie będą się kwalifikowały wnioski, w których szkody przekroczyły 30%.
  • Kolejnym bezwzględnym wymogiem jest posiadanie szkód w środkach trwałych, na kwotę minimum 10 tys. zł. Na uszkodzone środki trwałe mogą się składać drzewka, tunele, szklarnie, budynki czy maszyny.
Przykład drzewek stanowiących zniszczony środek trwały przedstawia poniższy film.
Poza działaniem „Przywracanie potencjału produkcji rolnej …” poszkodowani rolnicy na podstawie protokołu z oszacowania szkód będą mogli się ubiegać o kredyty preferencyjne obrotowe, bądź inwestycyjne. W przypadku kredytu obrotowego istnieje obowiązek jego rozliczenia poprzez przedstawienie faktur lub rachunków na zakup środków ochrony roślin, nawozów, paliwa rolniczego czy też materiału szkółkarskiego w równowartości 50% kwoty zaciągniętego kredytu. Oprocentowanie kredytu wynosi 3,18% w skali roku, a dla rolników, którzy ubezpieczyli przynajmniej 50% użytków rolnych 1,5 %. Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na odbudowę zniszczonych budowli czy zakup maszyn i urządzeń.
Każdy poszkodowany rolnik ma również możliwość złożenia wniosku do prezesa KRUS o ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także o umorzenie całkowite lub częściowe składek bieżących.
W miesiącach lipiec i sierpień zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia tematyczne, na których udzielimy więcej informacji na temat planowanego naboru wniosków z działania „Przywracanie potencjału …”. Informacja o terminach i miejscach szkoleń zostanie zamieszczona na naszym serwisie.


Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Nowy nabór wniosków w 2013 roku z Przywracanie potencjału'

Komentarze