Nabór wniosków z działania 126

Zatem zaczęło się 🙂 kolejny, szósty nabór wniosków z działania 126, Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” w ramach PROW 2007-2013.

Nabór będzie trwał od 30 października do 12 grudnia 2013 roku.

Przypominamy, że niezbędnym wymogiem aby ubiegać się o pomoc jest posiadanie protokołu z oszacowania szkód, który stwierdza ponad 30% szkody w plonie i ponad 10 tys. zł strat w środkach trwałych (np. uszkodzone drzewka). W ramach działania możemy uzyskać do 300 tys. zł dotacji przy refundacji kosztów na poziomie 90% – tyle teorii.

W praktyce musimy się liczyć z faktem, że nie każdy musi otrzymać dofinansowanie, środki na to działanie są ograniczone i wynoszą około 100 mln zł, co może wystarczyć tylko dla około 1200 gospodarstw. Oczywiście istnieje  prawdopodobieństwo zwiększenia puli środków na ten program poprzez realokacje z innych działań gdzie wydatkowanie środków nie idzie tak dobrze, natomiast każda osoba składająca wniosek musi brać pod uwagę punktację, która będzie decydowała o miejscu na liście rankingowej (lista ta ukaże się na stronach ARiMR w czasie 40 dni od 12 grudnia 2013 roku – dzień zakończenia naboru). Każdy wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów, które są przyznawane za poziom strat w uprawach oraz za kwotę pomocy.

Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł)

Punkty

Do 50.000

10

Powyżej 50.000 do 100.000

8

Powyżej 100.000 do 150.000

6

Powyżej 150.000 do 200.000

4

Powyżej 200.000 do 250.000

2

Powyżej 250.000

0

Wysokość szkód w procentach

Punkty

Powyżej 30% do 40%

1

Powyżej 40% do 50%

3

Powyżej 50% do 60%

5

Powyżej 60% do 70%

7

Powyżej 70% do 80%

9

Powyżej 80%

10

.

Kiedy przygotowujemy drugi lub kolejny wniosek

Osoby, które będą przygotowywały drugi lub kolejny wniosek z działania 126 powinny zwrócić uwagę na dwie sprawy:

  1. Limit dla jednego rolnika na lata 2007-2013 wynosi 300 tys. zł. Oznacza to, że jeżeli udało się nam już uzyskać pomoc z tego działania (podpisaliśmy umowę lub otrzymaliśmy dotację) to musimy ją odjąć od 300 tys. zł i to jest nasz „maks” o jaki możemy wnioskować;
  2. W ramach programu obowiązuje zasada: jeden protokół = jeden wniosek. To znaczy, że nie możemy powtórnie ubiegać się o przyznanie pomocy na ten sam protokół mimo, że nie wykorzystaliśmy całego dostępnego na jego podstawie limitu.

Zapytanie ofertowe, kłopotliwa nowość

Nowością w obecnym naborze jest konieczność przeprowadzania postępowań ofertowych dla zakupu, którego koszt przekracza netto 10 tys. zł. Na postępowanie ofertowe składają się dwa zapytania i dwie oferty, a wygląda ono w następujący sposób:

Załóżmy, że chcemy w ramach działania 126 zakupić ciągnik sadowniczy o mocy 55-60 KM. W związku z tym sporządzamy dwa zapytania ofertowe, w których określamy:

  • Przedmiot zamówienia – czyli rodzaj rzeczy, który chcemy zakupić wraz z charakterystycznym parametrem, w tym wypadku będzie to „Ciągnik sadowniczy o mocy 55-60 KM”;
  • Wprowadzamy dane firmy, do której kierujemy nasze zapytanie ofertowe;
  • Wprowadzamy kryteria na podstawie, których dokonamy wyboru najkorzystniejszej oferty – doradzamy aby była to CENA (można dokonać wymiernego porównania);
  • Daty sporządzenia zapytania ofertowego oraz datę ostatecznej odpowiedzi ze strony kontrahenta;
Kiedy nasze zapytanie ofertowe jest już gotowe składamy je w firmie, która na jego podstawie sporządzi ofertę cenową. Złożenia oferty możemy dokonać w następujący sposób:
  • Osobiście – wówczas kontrahent podpisuje się na zapytaniu ofertowym, przystawia pieczątkę oraz oświadcza, że zapytanie wpłynęło określonego dnia (data wpływu);
  • Pocztą – wówczas pod kopię zapytania ofertowego podpinamy potwierdzenie nadanie listu poleconego;
  • Faksem – wówczas pod oryginał zapytania ofertowego podpinamy potwierdzenie nadania faksu;
Oba zapytania powinny być jednobrzmiące.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą. Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji już od 700 zł dla istniejących i 950 zł dla nowych klientów, szczegóły w ofercie:

http://prusy29.pl/portfolio-view/dotacje-dla-poszkodowanych-gradobiciem/

Zapraszamy do współpracy !

R.S.

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Nabór wniosków z działania 126'

Komentarze