Modernizacja gospodarstw rolnych 2014-2020

W ramach PROW 2014-2020 przewiduje się kolejną edycję programu modernizacja gospodarstw rolnych. Jest to jeden z najbardziej popularnych programów w ramach, którego można uzyskać dotację na zakup maszyn, budowę budynków czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Zakłada się, że najbliższego naboru wniosków z działania modernizacja gospodarstw rolnych możemy się spodziewać w 2015 roku, jednak już dzisiaj warto poznać zasady programu aby móc właściwie zaplanować swoje inwestycje.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wideo prezentujące podstawowe informacje na temat działania, więcej informacji w tekście poniżej nagrania.

Kwota i wielkość wsparcia

Na etapie obecnego projektu PROW 2014-2020 przewiduje się, że w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych będą 3 limity pomocy:

 • 900 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji trzody chlewnej;
 • 500 tys. zł – dla budowy budynków inwentarskich w produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego;
 • 200 tys. zł – dla pozostałych branż na pozostałe inwestycje takie jak zakup maszyn, budowa budynków, zakładanie sadów i plantacji wieloletnich.

Zaproponowane limity pomocy to nic innego jak próba ukierunkowania wsparcia na określone inwestycje gdzie zaobserwowano największe potrzeby (budynki inwentarskie) oraz na określone branże takie jak trzoda chlewna, w ramach której w ostatnich latach obserwujemy spadek produkcji.

Poziom pomocy został określony na następujących pułapach:

 • 60% – inwestycje zbiorowe i młodzi rolnicy;
 • 50% – pozostałe inwestycje.

W obecnej edycji programu modernizacja gospodarstw rolnych wyższym wsparciem nie będą premiowane inwestycje realizowane przez gospodarstwa położone na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Na jakie inwestycje można uzyskać dotacje ?

W ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych do kosztów kwalifikowanych (czyli kosztów od których możemy uzyskać dotację) zaliczamy:

 • Budowa lub modernizacja budynków i budowli;
 • Zakup i instalacja nowych maszyn i wyposażenia (również leasing);
 • Koszty założenia nowych sadów i plantacji wieloletnich (owocujących co najmniej 5 lat);
 • Koszty zakupu oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, znaków towarowych;
 • Koszty ogólne (opłaty za konsultacje).

W ramach działania nie uzyskamy dotacji na zakup maszyn i urządzeń używanych.

Jakich maszyn nie zakupimy z modernizacji ?

Na etapie projektowania nowego PROW 2014-2020 zauważono, że gospodarstwo w wystarczającym stopniu są już wyposażone w maszyny i urządzenia, a brak jest inwestycji, które w sposób bezpośredni wpływają na wzrost dochodu rolniczego. Dlatego w ramach nowej modernizacji nie zakupimy maszyn, które rodzajowo zakupiliśmy w ramach PROW 2007-2013 takich jak ciągnik, opryskiwacz, rozrzutnik obornika, kosiarka glebogryzarka itd.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG)

Według definicji wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) to całkowita roczna standardowa produkcji gospodarstwa wyrażona w euro, czyli coś co w ramach PROW 2007-2013 nosiło zwyczajową nazwę ESU. Na potrzeby programu od górnie określono jaki dochód daje hektar każdej uprawy i sztuka każdego zwierzęcia w gospodarstwie. Po zsumowaniu całego potencjału gospodarstwa otrzymujemy wielkość ekonomiczną gospodarstwa (WEG) wyrażoną w euro. Aby móc ubiegać się o pomoc w ramach działania nasza wielkość powinna mieścić się w przedziale od 6 do 250 tys. euro.

Wartość dodana brutto (GVA)

Poza wymogiem wielkości ekonomicznej gospodarstwa (WEG), które jest określana poprzez standardowe nadwyżki bezpośrednie występuje również wymóg wzrostu dochodu rolniczego brutto (GVA) w wyniku realizowanej inwestycji o minimum 10% (w poprzedniej wersji PROW 2014-2020 było to 20% – co pokazuje na wideo). I tutaj według mojej subiektywnej oceny mamy główny haczyk, bo mówiąc prostym językiem inwestycja realizowana w gospodarstwie musi spowodować, że będziemy zarabiali o 10% więcej, a jest to bardzo ciężkie do wykazania jeżeli realizujemy inwestycje pod tytułem „zakup ciągnika i opryskiwacza” ponieważ wpływ tych maszyn na zyskowność gospodarstwa nie przekłada się aż tak bezpośrednio. Oczywiście wszystko można w odpowiedni sposób opisać, a papier wszystko przyjmie 🙂 jak zwykło się mówić. Jednak w porównaniu do lat ubiegłych beneficjent działania modernizacja gospodarstw rolnych będzie zobligowany do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (rachunkowości rolnej) na potrzeby wykazania założonego dochodu.

Lista rankingowa i 4 nabory wniosków

Odmiennie do tego z czym mieliśmy do czynienia w latach 2007-2013 w obecnym okresie programowania przewidywane są 4 nabory tematyczne:

 • Nabór 1 – rozwój produkcji prosiąt;
 • Nabór 2 – rozwój produkcji mleka krowiego;
 • Nabór 3 – rozwój produkcji bydła mięsnego;
 • Nabór 4 – dla pozostałych branż.

Przewiduje się również możliwość naborów wojewódzkich z kryteriami uzupełnionymi o zidentyfikowane potrzeby dla danego województwa.

Każdemu naborowi będzie towarzyszyła dobrze znana lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy. Miejsce na liście rankingowej będzie zależało od punktów, które będzie można zdobyć za:

 • inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynów paszowych;
 • inwestycje wpływające na zwiększenie uczestnictwa w rynku lub zróżnicowanie produkcji rolnej lub dotyczące produkcji ekologicznej
 • inwestycje realizowane w gospodarstwach objętych dobrowolnym ubezpieczeniem;
 • określoną wielkość ekonomiczną gospodarstwa (WEG)
 • inwestycje wpływające na cele przekrojowe takie jak poprawa efektywności wykorzystania zasobów energii, zasobów wodnych, odnawialnych źródeł energii czy redukcję amoniaku i gazów cieplarnianych.

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do zapisania się na nasz NEWSLETTER i do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Modernizacja gospodarstw rolnych 2014-2020'

Komentarze