Modernizacja Gospodarstw Rolnych 2014-20, najczęstsze pytania.

Modernizacja Gospodarstw Rolnych 2014-20, najczęstsze pytania.

Przed nami nabory wniosków z nowej „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” w ramach PROW 2014-20. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania odnośnie tego działania. Omawiamy procedurę przyznawania pomocy, system punktacji, a także mówimy jakie inwestycje możemy w ramach „Modernizacji” wykonać. Skupiamy się tu na potrzebach naszego regionu, czyli branży sadowniczej.

Czy w ramach Modernizacji mogę zakupić ciągnik?

Teoretycznie tak. Wśród kosztów kwalifikowanych programu znajdują się nowe maszyny i urządzenia do produkcji rolnej. Jednak głównym założeniem biznesplanu zawsze jest wzrost wskaźnika GVA o 10% (tłumaczy się go po prostu jako „dochód rolniczy”).  W przypadku ciągnika można uzasadniać, że poprawi on organizację produkcji, być może będzie zużywał mniej paliwa niż obecny, jednak samo to raczej nie spowoduje wzrostu dochodu o 10%. Podsumowując, możemy zakupić ciągnik, ale sugerujemy, żeby był on tylko częścią inwestycji.

Dodatkowo, w ramach modernizacji 2014-2020 nie można zakupić maszyn tego samego typu lub przeznaczenia co zakupione ramach dowolnego programu PROW 2007-2013. Przykładowo, jeżeli zakupiliśmy ciągnik w ramach programu „Przywracanie potencjału”, teraz w ramach modernizacji nie możemy zakupić ciągnika.

Czy w ramach modernizacji mogę wybudować chłodnie owoców?

Tak. Do kosztów można zaliczyć budowę, a także remont połączony z modernizacją, przebudowę, rozbudowę itp. Co więcej, inwestycje budowlane są dodatkowo punktowane. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy inwestycja nie dotyczy budynków inwentarskich limit pomocy wynosi 200 tys. zł. W ramach tego typu inwestycji do kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty ogólne, takie jak przygotowanie dokumentacji technicznej, np. kosztorysów, projektów budowlanych. W przypadku kosztów ogólnych uwzględnia się te, poniesione od 1 stycznia 2014r. Ich wysokość nie może jednak przekroczyć 10% pozostałych kosztów.

Czy w ramach modernizacji mogę założyć sad?

Tak, można założyć sad, a także inną plantację owocującą efektywnie dłużej niż 5 lat. Dodatkowo możemy wykonać instalacje podtrzymujące, ogrodzenie itd. Pamiętajmy, że drzewka muszą być odmian kwalifikowanych.

Ważne jest, że plantacji nie możemy założyć na gruntach dzierżawionych od osób fizycznych.

Kto może liczyć na pomoc?

Na pomoc mogą liczyć osoby, które spełniają określone kryteria:

  1. Posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1ha i nie więcej niż 300ha gruntów rolnych, lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
  2. Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa (WEG) między 10 tys. a 200 tys. euro, która jest wyliczana w oparciu o współczynniki standardowej produkcji. Przykładowo 1ha sadu jabłoniowego ma wartość 3370 euro. WEG dla swojego gospodarstwa można obliczyć na stronie: https://kalkulator-so.pl/
  3. Prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych, tj. w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku uzyskanie dochodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości 5 tys. zł, udokumentowanego np. fakturą VAT lub VAT RR.
  4. Posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa

Jakich inwestycji nie możemy zrealizować z pomocą dotacji? 

Całkiem długa lista. Przede wszystkim jak już zostało wspomniane, nie mogą być to maszyny tego samego rodzaju lub przeznaczenia co w PROW 2007-2013. Maszyny i urządzenia mogą być tylko i wyłącznie nowe.

Do kosztów kwalifikowanych nie zaliczymy także:

podatku VAT, nabycia nieruchomości, zwierząt, kosztów dostosowywania do norm lub wymogów unijnych.

Pomimo dotkliwej suszy, za pieniądze z programu „modernizacja” nie zbudujemy studni, ani nie rozprowadzimy nawodnienia.

Wszystkie inwestycje trwale związane z gruntem, takie jak budowa budynku czy założenie sadu jabłoniowego muszą być realizowane na gruntach stanowiących własność. Jest to zmiana w stosunku do przepisów obowiązujących w latach 2007-2013 kiedy to umowa dzierżawy, czy nawet umowa użyczenia dawała nam prawo do realizacji tego typu inwestycji.

Musimy również wziąć pod uwagę, że minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych (wartość inwestycji netto) musi wynosić minimum 50 tys. zł

Za co jest najwięcej punktów?

W województwie mazowieckim na dodatkowe punkty mogą liczyć beneficjenci programu pomocy dla „Młodego rolnika”. Dodatkowy punkt jest za budowę obiektów do przechowywania produktów rolnych, a do 5 punktów można uzyskać za inwestycję przyczyniające się do zrównoważenia środowiskowego i ochrony klimatu. Przede wszystkim jednak zachęcamy do przemyślenia sprawy i realizacji inwestycji pod kątem faktycznych potrzeb gospodarstwa, tak aby w optymalny sposób wykorzystać limit 200 tys. zł.

Kiedy ruszy nabór wniosków?

Pierwszy nabór „dla sadowników” rozpocznie się prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2016 roku. Na szczęście w Manager Project już teraz można umawiać się na pierwsze spotkanie i dobrze przygotować się do programu 🙂

Jak wygląda procedura przyznania pomocy?

W Manager Project postawiliśmy na dwuetapową usługę:

I. Pierwszy etap – wnioskowanie

W tym czasie zapraszamy do nas na pierwsze spotkanie. Przeanalizujemy tu możliwość skorzystania z programu, zobaczymy, ile punktów możemy osiągnąć zakładając realny biznes plan, zaplanujemy wzrost GVA o 10%.

Decydując się na naszą usługę, ustalimy, ile załączników trzeba przygotować i podpiszemy umowę.

Następnie sporządzimy biznes plan, opracujemy wniosek o przyznanie pomocy, oraz zajmiemy się ewentualnymi wyjaśnieniami, uzupełnieniami i poprawkami.

Po rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy. Przypominamy, iż pomoc w ramach „Modernizacji…” ma charakter refundacji części poniesionych wydatków. W takim razie inwestycja musi zostać wykonana za środki własne lub z kredytu. Jedną z propozycji kredytowych przedstawiamy w artykule: Kredyt pod DOTACJE.

II. Etap – rozliczenie

Proces ubiegania się o dotację kończy przygotowanie wniosku o płatność, który wraz z fakturami i innymi dokumentami potwierdzającymi realizację inwestycji składamy do właściwego oddziału regionalnego ARiMR. W razie potrzeby zmiany umowy przygotowujemy wniosek o aneks do umowy.

PS. Odpowiedź na jeszcze jedno pytanie znajduje się tu: Cennik usług doradczych

 

Bądź na bieżąco i odwiedź nasz profil na Facebooku: Kliknij!Autor:

Grzegorz Gwardys

Dobry duch zespołu :) Swoją przygodę z doradztwem rozpoczął od stażu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiada wykształcenie rolnicze, obecnie pogłębia wiedzę na temat doradztwa. Dzieli obowiązki między udzielanie porad i prowadzenie sekretariatu. W głównej mierze odpowiedzialny również za fanpage na Facebooku. Pasjonat literatury ekonomicznej i rozwojowej.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Modernizacja Gospodarstw Rolnych 2014-20, najczęstsze pytania.'

Komentarze