Młody rolnik z nowego PROW: kto może liczyć na premię?

Młody rolnik z nowego PROW: kto może liczyć na premię?

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą znacząco  różnić się od tych ze „starego” PROW-u 2007-2013.    

Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy na dzień składania wniosku o premię

    są już posiadaczami przynajmniej 1 ha użytków rolnych, tj.  rozpoczęli  już urządzanie gospodarstwa rolnego i jego prowadzenie  natomiast przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii jeszcze nie podjęli kierowania tymże gospodarstwem (tj. nie złożyli wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, nie zgromadzili faktur sprzedażowych, itp.)

 

ha

Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostało już podpisane.

Po jego ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw” (Dziennik Ustaw z 14 lipca 2015, pozycja 982) prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ogłosi termin rozpoczęcia naboru wniosków.

Do rozdysponowania jest 718 mln euro.

 

znak-zapytania1

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O JAKICH MŁODY ROLNIK   MUSI WIEDZIEĆ:  

wazne_0                  

O premię MOŻE STARAĆ SIĘ OSOBA, która:

– ma nie więcej niż 40 lat,

– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem (co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący),

stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem (ozn. to, że nie może posiadać ziemi dłużej niż 1 rok przed złożeniem wniosku o premię).

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

  1. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

  1. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym Młodego Rolnika musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej, ponadto powierzchnia ta nie może być większa niż 300 hektarów (W PRZYPADKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ŚREDNIA WOJEWÓDZKA TO 8,55 HA)

  2. Przynajmniej 70% powierzchni gospodarstwa Młodego Rolnika (tj. ok. 6 ha dla woj. mazowieckiego) musi stanowić przedmiot jego własności, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST), pozostałe 30% może stanowić dzierżawa od osób fizycznych,

  3. Wyłączenie wsparcia dotyczy gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

  4. Beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa będzie musiała wzrosąć co najmniej o 10% w stosunku do roku bazowego.

  5. Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

  6. Młody Rolnik musi zdobyć miminum 15 pkt. by jego wniosek został rozpatrzony

PREMIA W WYSOKOŚCI  100 tys. złotych BĘDZIE WYPŁACANA W 2 RATACH:

 

                                                     I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od    kasadnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których        została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

 

 

 

Wykonaj TEST i sprawdź, czy możesz skorzystać z działania „Premia dla młodych rolników”

TME

 

 

TEST      -> pobierz i sprawdź czy możesz skorzystać z działania                                                                            „Premia dla Młodych Rolników”

 Autor:

KATARZYNA SOWIŃSKA-STRZEŻEK

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie o specjalności Bankowość, Ubezpieczenia i Rynek Kapitałowy oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku ochrona środowiska o specjalności prawo i zarządzanie środowiskiem. Od 5 lat pracuje w firmie jako doradca rolny – swoje doświadczenie popiera wieloma certyfikatami, m. in. certyfikatem uprawnionego doradcy rolnego. Z chęcią dzieli się swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu różnego rodzaju funduszy unijnych. W wolnej chwili doszkala swoje umiejętności w zakresie wizażu i profesjonalnego makijażu, będącego również jej dodatkowym hobby i pasją.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Młody rolnik z nowego PROW: kto może liczyć na premię?'

Komentarze