Lista z przywracanie potencjału

Pojawiła się lista określająca kolejność przysługiwania pomocy z siódmego naboru wniosków w ramach działania Przywracanie potencjału (…). Osoby znajdujące się na zielonym polu mieszczą się w kwocie dostępnego limitu. Osoby znajdujące się na białym polu muszą czekać na zwolnienie się dodatkowych środków, które będą pochodzić z niezrealizowanych umów i wniosków z zielonego pola, które zostaną odrzucone.  Ponad to w grę wchodzi przesunięcie pieniędzy z działań gdzie wykorzystanie środków nie idzie tak dobrze. Takie przesunięcia miały miejsce w poprzednich naborach. Na liście możemy również obserwować zmiany, które będą efektem wahania się kursu euro.

>>>>>POBIERZ LISTĘ<<<<<

Aby załapać się na zielone pole wystarczyło 11 pkt. Z 1535 załapało się 869 wniosków – na dzień 23.01.2015 r. Przypominam, że punkty można było uzyskać za procent strat w plonie i za wnioskowaną kwotę pomocy.

lista rankingowa

 Puste wnioski

Część osób do ostatniej chwili nie wiedziała czy Wojewoda potwierdzi szkody powstałe w środkach trwałych w związku z czym do ARiMR wpłynęła duża ilość tzw. pustych wniosków, które zawierały jedynie podstawowe informacje takie jak dane osobowe, procent szkód i kwotę pomocy. Takie działanie było podyktowane brakiem protokołów z oszacowania szkód. W większości sytuacji te projekty nie miały nawet zdefiniowanego zakresu rzeczowo-finansowego. Oczywiście wnioski będą wymagały uzupełnienia i w brew krążącym opinią nie zostaną odrzucone ze względu na braki formalne.

Krótki czas realizacji inwestycji

W związku z kończącym się programowaniem PROW 2007-2013 należy mieć na uwadze, że wszystkie programy inwestycyjne muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2015 roku. Do tego czasu ARiMR powinna rozpatrzyć wszystkie złożone wnioski o przyznanie pomocy, a rolnicy są zobowiązani zrealizować inwestycje i dostarczyć do ARiMR wnioski o płatność. Przy tak krótkim czasie realizacji projektu należy wziąć pod uwagę jedynie inwestycje, które dają 100% gwarancji ich wykonalności do 30 czerwca 2015 roku. Zdecydowanie odradzam wszelkiego typu inwestycje budowlane, które z reguły wymagają konieczności uzyskania stosownych pozwoleń, projektów czy kosztorysów.

Drugi problem związany z krótkim czasem realizacji inwestycji to finansowanie. Wiadomo, że w pierwszej kolejności trzeba wyłożyć własne środki finansowe, a dopiero później otrzymujemy zwrot. Dla wielu producentów taka operacja stanowi duże wyzwanie biorąc pod uwagę kryzys na rynku owoców i warzyw związany z embargiem rosyjskim. W tej sytuacji proponuje wszystkim skorzystanie z kredytu pod dotacje, który został przygotowany specjalnie dla osób, które realizują inwestycje dofinansowane przez ARiMR. Podstawową zaletą tego kredytu jest jego prostota. W przypadku zaciągania zobowiązania w wysokości dotacji jedynym zabezpieczeniem jest sama dotacja 🙂 Więcej na ten temat w wideo-poradzie.

 Łączenie protokołów oszacowania strat

Dostajemy wiele pytań w związku z łączeniem protokołów oszacowania strat. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeżeli w danym roku kalendarzowym klęski występowały w różnym czasie i każda z klęsk ma odrębny protokół, niezbędne będzie opracowanie zbiorczego protokołu oszacowania strat.

Obowiązek ubezpieczenia

5 powodów dlaczego warto ubezpieczyć się od graduJeżeli realizujemy inwestycje polegającą na odtworzeniu sadu jabłoniowego, który został zniszczony w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej jesteśmy zobowiązani do ubezpieczenia nowych nasadzeń przez okres 5 lat od dnia otrzymania pomocy lub do dostarczenia do ARiMR odmów ubezpieczenia minimum od dwóch towarzystw ubezpieczeniowych. Więcej na ten temat we wpisie 5 powodów dla których warto ubezpieczyć się od gradu.

Zapraszamy do współpracy 🙂

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Lista z przywracanie potencjału'

Komentarze