Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000 i OSN

Możliwość uzyskania 200 tys. dotacji z programu Modernizacja gosp. Rolnych to nie jedyna opcja dofinansowania zakupu maszyn czy budowy budynków. Dodatkowe możliwości dają nam dwa nowe programy w ramach PROW 2014-2020, dokładnie chodzi o Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 oraz Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Przyjrzyjmy się tym programom dokładniej.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Jeżeli chodzi o program dla obszarów NATURA 2000 wsparcie ukierunkowane jest na rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk. Każdy obszar NATURA 2000 ma opracowany plan ochrony, do którego stosowania zobowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa w jego obrębie.

W ramach programu możemy uzyskać do 500 tys. dotacji na budowę lub modernizację budynków inwentarskich dotyczących produkcji zwierząt trawożernych (np. stajnia dla koni). Jeżeli inwestycja nie jest związana z budową budynków inwentarskich wówczas limit pomocy wynosi 200 tys. i wówczas możemy realizować inwestycje do produkcji i zbioru roślin z trwałych użytków zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew, krzewów i roślin inwazyjnych. Poziom zwrotu wynosi standardowo 50%, a w przypadku młodych rolników 60%.

stajnia

W przypadku produkcji zwierzęcej w gospodarstwie zostanie zachowana obsada zwierząt wynikająca z programu ochrony, a jeżeli program nie określa maksymalnej obsady zwierząt nie więcej niż 2 DJP/ha.

Do sprawdzania, czy nasze gospodarstwo znajduje się na obszarach NARUTA 2000 wykorzystuje się mapy, które możemy znaleźć pod adresem www.natura2000.gdos.gov.pl .Dla przykładu kilka obszarów objętych Natura 2000 położonych w sąsiedztwie naszej firmy.

Na zdjęciu obszar NATURA 2000 w dolinie Pilicy i dolinie Wisły

natura 2000_dolina pilicy i dolina wisły

Na zdjęciu obszar NATURA 2000 w powiecie kozienickim i w dolinie rzeki Pilica

natura 2000_powiat kozinicki i warka

Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy będzie preferować gospodarstwa o dużej powierzchni użytków zielonych oraz inwestycje realizowane przez młodych rolników.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych (OSN)

            Drugi program dotyczy inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. W związku z tym program ukierunkowany jest na produkcję zwierzęcą i dotyczy wyłącznie inwestycji związanych z budową urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych.

Limit pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 50 tys., poziom zwrotu wynosi standardowo 50% , a w przypadku młodych rolników 60%. Wymaga się aby po zrealizowaniu inwestycji gospodarstwo miało możliwość przechowania co najmniej 6-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych. Ze wsparcia wykluczone są duże gospodarstwa, w których prowadzona jest produkcja powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz hodowle drobiu powyżej 40 000 stanowisk. W przyznawaniu pomocy preferowane będą duże gospodarstwa i te prowadzone przez młodych rolników.

            Można odnieść wrażenie, że oba programy zostały niejako wyłączone z programu Modernizacja gospodarstw rolnych przez co dają możliwość zdobycia dodatkowych środków unijnych przez rolników. Poza tym inwestycje w ramach obu programów nie wiążą się z koniecznością wykazywania wielkości ekonomicznej gospodarstwa, nie trzeba również wykazywać wzrostu dochodu rolniczego brutto (GVA) i można powtórnie zakupić maszyny tego samego rodzaju co w PROW 2007-2013. Podstawowy warunek to posiadanie gospodarstwa na obszarach NATURA 2000 lub OSN.   Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000 i OSN'

Komentarze