Gospodarstwo PRZED i PO

Prawdopodobnie październik będzie miesiącem kiedy wystartuje najpopularniejszy program PROW 2014-2020. Oczywiście chodzi o Restrukturyzację Małych Gospodarstw, działanie w ramach, którego możemy uzyskać 60 tys. bezzwrotnej premii na inwestycje nie tylko w maszyny, budynki czy nasadzenia ale również na zakup ziemi rolnej.

Atrakcyjność programu jest spowodowana dwoma czynnikami. Po pierwsze pomoc ma formę premii, a to oznacza, że rolnik nie musi ponosić wkładu własnego tak jak w przypadku chociażby programu Modernizacja gospodarstw rolnych gdzie trzeba wyłożyć 40 % lub 50% swoich środków. Drugim czynnikiem jest ukierunkowanie programu na właścicieli małych kilkuhektarowych gospodarstw, którzy albo zupełnie nie prowadzą produkcji albo produkują w bardzo ograniczonym zakresie.

Podstawowe warunki w programie Restrukturyzacja Małych Gospodarstw

Z programu na Restrukturyzację Małych Gospodarstw może skorzystać rolnik ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres minimum 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W tym okresie wnioskodawca nie powinien również prowadzić działalności gospodarczej czy innej aktywności zawodowej. Ze wsparcia wyklucza się osoby pobierające rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Poza faktem podlegania ubezpieczeniu w KRUS drugim czynnikiem niezbędnym do ubiegania się o pomoc jest Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa, która nie powinna przekroczyć 10 tys. euro.

„Wielkość Ekonomiczna Gospodarstwa (WEG) to suma standardowych nadwyżek bezpośrednich określonych dla każdej uprawy i do każdego zwierzęcia w naszym gospodarstwie.”

Oznacza to, że nie ważny jest faktyczny dochód jaki osiągamy z określonej uprawy, a struktura produkcji. Każdy hektar danej uprawy i każda sztuka zwierzęcia ma przyporządkowany określony współczynnik w euro. Suma całej naszej produkcji daje wielkość ekonomiczną naszego gospodarstwa.

Przykładowo jeżeli nasze gospodarstw składa się z 2 ha sadu jabłoniowego i współczynnik do hektara sadu jabłoniowego wynosi 3.370 euro wówczas WEG wynosi 6.740 euro (2ha x 3.370 euro). Próg 10 tys. euro nie jest przekroczony, a więc możemy ubiegać się o dofinansowanie 🙂

Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa

W wyniku realizacji programu ma nastąpić RESTRUKTURYZACJA GOSPODARSTWA, czyli zmiana kierunku i struktur produkcji, która spowoduje, że będzie to gospodarstwo towarowe. Konkretnie chodzi o to żeby wielkość ekonomiczna gospodarstwa wzrosła powyżej 10 tys. euro i żeby ten wzrost wyniósł minimum 20%.

Na przykład – jeżeli na strukturę naszego gospodarstwa składają się jedynie 2 ha sadu jabłoniowego i nasza WEG wynosi 6.740 euro będziemy musieli tak zmienić strukturę produkcji żeby nastąpił wzrost WEG o 20% i abyśmy mogli przekroczyć próg 10 tys. euro. Zatem jakie mamy możliwości w tej sytuacji ?

Z pewnością najprostszym rozwiązaniem będzie powiększenie naszego gospodarstwa o dodatkowy 1 ha sadu jabłoniowego. Wtedy to nasze gospodarstwo będzie miało powierzchnię 3 ha sadu jabłoniowego i WEG na poziomie 10.110 euro. (nastąpi wzrost o ponad 20% i zostanie przekroczony próg 10 tys. euro.) Jeżeli mamy 3 ha sadu jabłoniowego i wolny 1 ha ugoru, na którym możemy założyć dodatkowy hektar sadu jabłoniowego sytuacja jest prosta, co jednak zrobić w sytuacji kiedy nie mamy wolnych gruntów, na których możemy wykonać dodatkowe nasadzenia ? Wśród alternatyw pozostaje nam powiększenie gospodarstwa poprzez zakup  nowych gruntów rolnych. Jeżeli takie rozwiązanie również nie jest możliwe chociażby ze względu na wysokie ceny ziemi pozostaje nam taka zmiana struktury produkcji na naszych trzech hektarach żeby osiągnąć docelowo wzrost WEG o 20% i powyżej 10 tys. euro.

Cały proces restrukturyzacji naszego gospodarstwa jesteśmy zobowiązani pokazać w biznes planie, a dokładnie przedstawiamy gospodarstwo PRZED restrukturyzacja i PO restrukturyzacji. Oczywiście biznes plan nie jest dokumentem sztywnym, w którym nie można dokonywać żadnych zmian. Owszem można. Jednak każda zmiana musi nas doprowadzić do tego samego efektu tj. wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa powyżej 10 tys. euro i wzrostu o minimum 20% WEG.

wykres wzrostu WEG

Jak zainwestować 60 tys. z programu dla małych gospodarstw

Koncepcja restrukturyzacji Twojego gospodarstwa ( jeżeli oczywiście kwalifikujesz się do otrzymania pomocy) to podstawa całej układanki. Kolejny element to inwestycje. Każda zmiana w Twoim gospodarstwie będzie się równała dodatkowym inwestycją, czasami będzie to kwota mniejsza niż 60 tys., niekiedy dużo większa. Wszystko zależy od tego jakie ruchy poczynisz. Niemniej jednak wydatki inwestycyjne powinny być związane z procesem restrukturyzacji gospodarstwa. To znaczy jeżeli na przykład dosadzasz dodatkowy hektar sadu jabłoniowego wskazane jest, aby pieniądze z premii przeznaczyć na zakup drzewek jabłoni i wykonanie konstrukcji podtrzymującej.

Do kosztów kwalifikowanych czyli takich, którymi możesz rozliczyć otrzymane 60 tys. zł zaliczamy również:

 • Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolniczej;
 • Budowa i modernizacja budynków;
 • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • Zakup gruntów rolnych;
 • Zakup zwierząt (wyłącznie stada podstawowego).

Programy wykluczające restrukturyzację małych gospodarstw

Niestety z programu restrukturyzacja małych gospodarstw wykluczone są osoby, które korzystały z takich działań PROW 2007-2013 jak:

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom;
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Program Przywracanie potencjału (…) nie wyklucza nas z możliwości ubiegania się o pomoc.

Dodatkowo jeżeli skorzystamy z premii na restrukturyzację małych gospodarstw nie będziemy mogli skorzystać z dwóch działań PROW 2014-2020 :

 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
 • Premia dla młodych rolników.

Kolejny krok..

Dodatkowo jeżeli chcielibyśmy dalej rozwijać swoje gospodarstwo z pomocą programu Modernizacja gospodarstw rolnych możemy to zrobić dopiero po restrukturyzacji naszego gospodarstwa. Program Modernizacja gospodarstw rolnych będzie dostępny dla gospodarstw, których WEG przekracza 10 tys. euro. W tej sytuacji limit pomoc zostanie pomniejszony o 60 tys. czyli wyniesie 140 tys., a nie 200 tys.

Ogromna ilość rolników, którzy chcą korzystać z programu ma przekonanie, że otrzyma 60 tys.  za sam fakt posiadania gospodarstwa niskotowarowego. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w gospodarstwie musi się dokonać restrukturyzacja, która w większości przypadków wiąże się z inwestycjami. W zapisach programu możemy również przeczytać, że wszyscy, którzy będą próbowali sztucznie dzielić grunty zostaną wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc. Poza tym dodatkowo każdy rolnik, który skorzysta z programu będzie zobowiązany do prowadzenia przez okres 5 lat od dnia otrzymania II raty płatności uproszczonej rachunkowości rolnej.


Przygotowywanie wniosków z programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw mamy zamiar rozpocząć od początku września. Już dzisiaj zapraszam na konsultację w ramach, których zidentyfikujemy czy możesz skorzystać z tego programu.

Jeżeli natomiast chcesz wiedzieć niemal wszystko na temat zasad przyznawania pomocy i dowiedzieć się:

 • Jakie inne wymagania należy spełniać aby skorzystać z premii ?
 • Czy współmałżonek może ubiegać się o przyznanie pomocy ?
 • Jak najprościej zwiększyć swoją WEG ?

…zapraszamy na szkolenie poświęcone temu programowi. Więcej informacji TUTAJ…Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Gospodarstwo PRZED i PO'

Komentarze