Dotacje na lata 2014-2020 czyli nowy PROW przed nami

Rozpoczynający się rok 2014-ty ,,przynosi” nam dobre wieści- wstępny projekt PROW 2014-2020 zapowiada się bardzo obiecująco dla Polskiej gospodarki. W rolnictwie bardzo istotne jest ciągłe inwestowanie i stały rozwój- takie możliwości da nam bez wątpienia nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW 2014-2020 stanowić będzie kontynuację oraz rozwinięcie kierunków wsparcia realizowanych w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Program ukierunkowany jest przede wszystkim na kwestie związane z budową konkurencyjności rolnictwa. Działania będą komplementarne do działań prowadzonych w ramach innych programów operacyjnych, które będą miały miejsce w kraju, a co za tym idzie w poszczególnych regionach. Instytucją zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jakie są wstępne założenia projektu ?

Zostały wyodrębnione 3-y fundamentalne cele , które mają stać się podwaliną pod 6-ść priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, są nimi:

 • Innowacje
 • Zmiany klimatu
 • Środowisko

Każdy z 6-ściu priorytetów skupia w sobie poszczególne działania, adekwatne do założeń poszczególnego priorytetu. Prezentują się one następująco:

Priorytet 1.  Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Działania:

 • Transfer wiedzy  (Transfer wiedzy i działania informacyjne)
 • Doradztwo ( Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw)
 • Współpraca

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych

Działania:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Premia dla młodych rolników

Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Działania:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 • Tworzenie grup producentów
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa

Działania:

 • Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Płatności dla obszarów Natura 2000
 • Płatności dla obszarów ONW
 • Scalanie gruntów

Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i oporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Działania:

 • Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działania:

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 • Leader

 

Ostateczna wersja projektu PROW 2014-2020 zostanie przedłożona do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Następnie przyjęty przez Radę Ministrów dokument zostanie przesłany do negocjacji Komisji Europejskiej. Pozostaje nam nic innego jak cierpliwe wyczekiwanie na nadchodzące nabory… :) W kolejnych częściach naszego bloga opiszemy bardziej szczegółowo poszczególne działania. Zachęcamy Was do aktywnego komentowania… :) Jakie działania interesują Was najbardziej? Od opisu, których powinniśmy zacząć? Jakie informacje są dla Was najistotniejsze? Czekamy na Wasze komentarze :)

Osoby żądne wiedzy zapraszamy na nasze szkolenia dotyczące PROW 2014-2020

 

Magdalena SekułaAutor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Dotacje na lata 2014-2020 czyli nowy PROW przed nami'

Komentarze

 • wymagajacy

  Mysle ze szersza informacja na temat:
  Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

 • sadownik

  Interesują mnie informacje dotyczące Młodego rolnika… czy są znane już szczegóły dotyczące tego działania? Jaki los czeka przyszłych młodych rolników ? 😉

 • Magdalena Sekuła

  Odnośnie działania 126 ,,Przywracanie potencjału (…)” na naszym blogu pojawią się szersze informacje gdy zostanie przedstawiony wstępny projekt tego działania na przyszłe lata- na obecną chwilę wiadomo jedynie, iż dotacja najprawdopodobniej będzie wynosić 80%, a nie jak do tej pory 90%;

 • Magdalena Sekuła

  Odnośnie Młodego rolnika- na obecną chwilę ( 2 stycznia 2014 r.) poza wstępnym projektem nie ma oficjalnego rozporządzenia do tego działania.
  Rokowania prezentują się następująco:
  Młody rolnik to osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy samodzielnie rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego (osoba ta nie może prowadzić działalności rolniczej dłużej niż 18 miesięcy w dniu, w którym chce złożyć wniosek o przyznanie pomocy);
  Wielkość ekonomiczna gospodarstwa młodego rolnika nie może być mniejsza niż 20 tyś. euro i nie może być większa niż 100 tyś. euro; Gospodarstwo musi stanowić własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; Ponad to gospodarstwo młodego rolnika powinno mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w województwie, w którym jest gospodarstwo młodego rolnika ( ale nie więcej niż 300 ha)- ograniczenie nie dotyczy osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej;

 • Krzysiek

  A ja może skorzystam z okazji i zapytam trochę nie w temacie o premię dla młodych rolników. Ponieważ mówi się o naborze w pierwszym kwartale tego roku na starych zasadach. W związku z tym jakie są te stare zasady? Jaka jest wymagana powierzchnia? Czy wliczają się do niej dzierżawy od osób prywatnych?

 • Magdalena Sekuła

  Odnośnie naboru na starych zasadach: na obecną chwilę mogę powiedzieć jedynie tyle, że w tak zwanym okresie przejściowym (cały rok 2014) MRiRW rozważa wiele scenariuszy jeżeli chodzi o wsparcie dla młodych rolników. Czy nabór odbyłby się na starych zasadach- tego również nie wiadomo, a dywagacji na ten temat jest bardzo wiele. Wynika to z faktu, iż nadal trwają prace nad nowym PROW 2014-2020, a ich zakończenie jest uzależnione od Komisji Europejskiej. Wiemy, że doszło do realokacji pieniędzy w przypadku działania 126 ,,Przywracanie potencjału (…)”, którego nabór zakończył się 12 grudnia 2013r. Teoretycznie istnieje zatem możliwość , iż jakieś pieniądze (nie wykorzystanie w innych działaniach PROW 2017-2013) mogłyby zostać przeniesione na działanie ,, Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Jednak jak wiemy teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. W chwili obecnej nie ma żadnej informacji potwierdzającej taką możliwość.

  Odnośnie STARYCH zasad: jest ich tak wiele, że skupie się na podstawach:

  • Młody rolnik musi być obywatelem Unii Europejskiej, musi mieć ukończone 18 lat lecz w dniu składania wniosku nie może mieć ukończonego 40 roku życia;
  • Nie może mieć ustalonego prawa do renty lub całkowitej niezdolności do pracy;
  • Musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • Po raz pierwszy zamierza rozpocząć samodzielne prowadzenie gospodarstwa;
  • Młody rolnik musi sporządzić odpowiedni i zgodny z wymogami biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa;

  Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA niż 300 ha oraz NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA niż średnia pow. gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju ( jeżeli w województwie pow. gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej ,,młody rolnik” ma 3 lata (od dnia przyznania decyzji o przyznaniu pomocy) na uzupełnienie powierzchni do średniej krajowej ); Dodam, iż w naszym kraju w 2013r. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,42ha (w województwie mazowieckim wynosi 8,51ha); Czyli w dniu składania wniosku potencjalny młody rolnik z województwa mazowieckiego mógłby posiadać minimum 8,51 ha, ale w przeciągu 3 lat byłby zobowiązany uzupełnić tą pow. do średniej krajowej czyli musiałby ostatecznie posiadać minimum 10,42 ha; Zawsze do obliczeń bierze się pod uwagę statystyki z roku poprzedzającego rok składania wniosku;

  Odnośnie dzierżawy- Tak- wlicza się dzierżawę od osób prywatnych lub innych podmiotów niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego pod WARUNKIEM, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego lub ma pewną datę (czyli na okres co najmniej 10 lat); Wracając do NOWYCH zasad- najprawdopodobniej inne podmioty NIE będą brane pod uwagę- będą się liczyć JEDYNIE grunty, które będą własnością rolnika lud dzierżawą z Zasobu Własności Skarbu Państwa lub dzierżawą od jednostek samorządu terytorialnego;

 • Michał

  A jak sytuacja wygląda w przypadku nowych gospodarstw? Jeśli np: gospodarstwo funkcjonuje przez 3 lata…to wtedy jak to SO jest naliczane…czy jest w ogóle naliczane? Czy takie gospodarstwo też ma szansę na dotacje?

  • Magdalena Sekuła

   Faktycznie zakłada się, iż wielkość ekonomiczna gospodarstwa na potrzeby nowego PROW 2014-2020 będzie wyliczana przy zastosowaniu nowego parametru SO gdzie średnia wartość produkcji będzie wyliczana z 5 lat określonej działalności produkcyjnej uzyskiwanej w ciągu roku z 1 ha czy 1 zwierzęcia itd. Itp.
   Jak to będzie wyglądać w przypadku gospodarstw funkcjonujących krócej niż 5 lat na obecną chwilę nie wiadomo ponieważ nie zostało to jeszcze uregulowane; Mając na uwadze przypadki z innych działań z lat ubiegłych najczęściej było tak, że brano pod uwagę okres od rozpoczęcia działalności do dnia złożenia wniosku;

 • konrad

  Witam serdecznie. interesują mnie informacje związane z modernizacją gospodarstw rolnych, a mianowicie kiedy może przypuszczalnie nastąpić nabór wniosków i czy w ogóle jest szansa naboru wniosków w tym roku ??

 • konrad

  Witam serdecznie. interesują mnie informacje związane z modernizacją gospodarstw rolnych, a mianowicie kiedy może przypuszczalnie nastąpić nabór wniosków i czy w ogóle jest szansa naboru wniosków w tym roku ?? Jaka jest powierzchnia minimalna gospodarstwa?? czy takie gospodarstwa jak 4,20 ha mają szansę?

  • http://www.prusy29.pl robertsekula

   Witam
   Nabór wniosków z działania Modernizacja gosp. rolnych nastąpi nie wcześniej niż w 2015 roku. Powierzchnia gospodarstwa nie będzie decydowała o szancie. Wymóg będzie związany z posiadaniem tzw. Wielkości Ekonomicznej Gospodarstwa na poziomie 15 tys. euro. – generalnie wszystko się sprowadza do tego co znajduje się na 4,2 ha. Zapraszam na szkolenie AgroEkspertyza PROW 2041-2020. Na tym szkoleniu dla każdej osoby indywidualnie będziemy to liczyć.
   Pozdrawiam

 • Log

  Witam, chciałem się zapytać o nowego młodego rolnika. Podstawowy wymóg, jak rozumiem to własność lub określona dzierżawa (samodzielna) gospodarstwa dla średniej województwa, np. zachodniopomorskie 30,29 ha, dodatkowo wartość ekonomiczna min 13000 euro (średnio jakieś min 13 ha rzepaku lub dwa razy tyle np. żyta). Dotacja wynosi 100 tys zł, zaś minimalna cena hektara to min. 20 tys., co wystarczy na max. ok 5 ha gruntów najgorszej klasy.

  Zatem jaka jest opłacalność i sens tego programu w niektórych regionach (i działalnościach w gospodarstwie) kilku hektarowych? W opisanym przypadku, na starcie należałoby posiadać min. 25 ha

  Przy obecnych cenach gruntów i ich wzroście, mija się z celem wchodzenie w ten program. Czy można skorzystać z czegoś innego ewentualnie w tej sytuacji?

  pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

  • Robert Sekuła

   Witam
   Czy program jest opłacalny to kwestia subiektywnej oceny. Jeżeli mamy stworzyć gospodarstwo poprzez zakup gruntów to rzeczywiście ciężko to ocenić pozytywnie. Ale zupełnie inaczej to wygląda jeżeli otrzymujemy gospodarstwo np. od ojca w formie darowizny, wtedy grzechem było by nie skorzystać.
   Programów jest sporo zapraszam do lektury bloga lub udziału w szkoleniu. Temat jest zbyt obszerny żebym mógł go opisać w komentarzu.
   Pozdr.