Dotacje na lata 2014-2020 czyli nowy PROW przed nami

Rozpoczynający się rok 2014-ty ,,przynosi” nam dobre wieści- wstępny projekt PROW 2014-2020 zapowiada się bardzo obiecująco dla Polskiej gospodarki. W rolnictwie bardzo istotne jest ciągłe inwestowanie i stały rozwój- takie możliwości da nam bez wątpienia nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW 2014-2020 stanowić będzie kontynuację oraz rozwinięcie kierunków wsparcia realizowanych w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Program ukierunkowany jest przede wszystkim na kwestie związane z budową konkurencyjności rolnictwa. Działania będą komplementarne do działań prowadzonych w ramach innych programów operacyjnych, które będą miały miejsce w kraju, a co za tym idzie w poszczególnych regionach. Instytucją zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jakie są wstępne założenia projektu ?

Zostały wyodrębnione 3-y fundamentalne cele , które mają stać się podwaliną pod 6-ść priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, są nimi:

 • Innowacje
 • Zmiany klimatu
 • Środowisko

Każdy z 6-ściu priorytetów skupia w sobie poszczególne działania, adekwatne do założeń poszczególnego priorytetu. Prezentują się one następująco:

Priorytet 1.  Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Działania:

 • Transfer wiedzy  (Transfer wiedzy i działania informacyjne)
 • Doradztwo ( Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw)
 • Współpraca

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych

Działania:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Premia dla młodych rolników

Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Działania:

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 • Tworzenie grup producentów
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych

Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa

Działania:

 • Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Płatności dla obszarów Natura 2000
 • Płatności dla obszarów ONW
 • Scalanie gruntów

Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i oporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Działania:

 • Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działania:

 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 • Leader

 

Ostateczna wersja projektu PROW 2014-2020 zostanie przedłożona do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Następnie przyjęty przez Radę Ministrów dokument zostanie przesłany do negocjacji Komisji Europejskiej. Pozostaje nam nic innego jak cierpliwe wyczekiwanie na nadchodzące nabory… 🙂 W kolejnych częściach naszego bloga opiszemy bardziej szczegółowo poszczególne działania. Zachęcamy Was do aktywnego komentowania… 🙂 Jakie działania interesują Was najbardziej? Od opisu, których powinniśmy zacząć? Jakie informacje są dla Was najistotniejsze? Czekamy na Wasze komentarze 🙂

Osoby żądne wiedzy zapraszamy na nasze szkolenia dotyczące PROW 2014-2020

 

Magdalena SekułaAutor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Dotacje na lata 2014-2020 czyli nowy PROW przed nami'

Komentarze