About: Robert Sekuła

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Recent Posts by Robert Sekuła

Lista z przywracanie potencjału

Pojawiła się lista określająca kolejność przysługiwania pomocy z siódmego naboru wniosków w ramach działania Przywracanie potencjału (…). Osoby znajdujące się na zielonym polu mieszczą się w kwocie dostępnego limitu. Osoby znajdujące się na białym polu muszą czekać na zwolnienie się...
Read more

Dotacja na małe przetwórstwo i handel we własnym gopodarstwie

W tym artykule opowiem Wam o programie Przetwórstwo i marketing produktów rolnych w ramach PROW 2014-2020. Działanie to jest kontynuacją dobrze znanego programu z lat 2007-2013 w ramach, którego odbywała się modernizacja zakładów przetwórczych, a składane wnioski najczęściej dotyczyły wielomilionowych...
Read more

100 tys zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich to nowe działanie w ramach PROW 2014-2020 przypominające Premię dla młodych rolników. Różnica polega na tym, że premiowane jest nie zobowiązanie do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa, a zobowiązanie do założenia i utrzymania...
Read more

Ostateczna wersja PROW 2014-2020

12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a w ramach niego 13,5 miliarda euro na takie programy jak modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla młodych rolników, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej czy...
Read more

Podsumowanie warsztatów z przedsiębiorczości

19 grudnia 2014 r. był dniem, który zakończył w naszej firmie dwa wydarzenia. Pierwszym był koniec naboru wniosków z działania 126 (na dzień wpisu do ARiMR wpłynęły wnioski na łączna kwotę ponad 108 mln PLN). Drugie wydarzenia to zamknięcie warsztatów...
Read more

Recent Comments by Robert Sekuła