About: KATARZYNA SOWIŃSKA-STRZEŻEK

KATARZYNA SOWIŃSKA-STRZEŻEK

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie o specjalności Bankowość, Ubezpieczenia i Rynek Kapitałowy oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku ochrona środowiska o specjalności prawo i zarządzanie środowiskiem. Od 5 lat pracuje w firmie jako doradca rolny – swoje doświadczenie popiera wieloma certyfikatami, m. in. certyfikatem uprawnionego doradcy rolnego. Z chęcią dzieli się swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu różnego rodzaju funduszy unijnych. W wolnej chwili doszkala swoje umiejętności w zakresie wizażu i profesjonalnego makijażu, będącego również jej dodatkowym hobby i pasją.

Recent Posts by KATARZYNA SOWIŃSKA-STRZEŻEK

System PUNKTACJI w „Premii dla Młodych Rolników” PROW 2014-2020

System PUNKTACJI          O kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania „Premie dla młodych rolników” (poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,decyduje liczba zdobytych punktów z dokładnością do...
Read more

Młody rolnik z nowego PROW: kto może liczyć na premię?

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą znacząco  różnić się od tych ze „starego” PROW-u 2007-2013.     Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy na dzień składania wniosku...
Read more

Recent Comments by KATARZYNA SOWIŃSKA-STRZEŻEK