Aktualizacja wniosków z modernizacji 2014

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przesunięcie 200 mln euro na działanie modernizacja gospodarstw rolnych. Oznacza to, że wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się o wsparcie z tego działania w czasie naborów w 2011, 2012 i 2013 roku i wówczas nie otrzymali dotacji ponieważ zabrakło dla nich środków, mogą ponownie ubiegać się o przyznanie pomocy z tego działania. Wyjątek stanowią osoby, które do 4 września 2014 roku otrzymały pismo o odmowie przyznania pomocy.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PONOWNIE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC Z DZIAŁANIA 121: MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH? 

Osoby znajdujące się na tzw. białej liście muszą w terminie od 5 września do 3 listopada 2014 roku złożyć wniosek aktualizacyjny o przyznanie pomocy z działania modernizacja gospodarstw rolnych. Taki dokument należy dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do oddziału regionalnego lub biura powiatowego ARiMR. Aktualizacji wniosków nie muszą dokonywać osoby, które mieszczą się w limicie dostępnych środków (znajdują się na zielonej liście) i ich wniosek jest już rozpatrywany.

Rolnicy, którzy dokonają aktualizacji nie mogą mieć jednak 100% pewności, że załapią się ponownie na to działanie. Limit środków będzie obowiązywać, a to oznacza, że ponownie zostaną wyznaczone kryteria na podstawie, których zostaną przyznane punkty, a te z kolej zadecydują o tym komu uda się zakwalifikować na zieloną listę. Po 3 listopada na stronie ARiMR pojawi się jedna lista rankingowa dla całego kraju, która określi kolejności przysługiwania pomocy.

CHCĘ BYĆ NA ZIELONEJ LIŚCIE,  ZA CO PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY? 

Najważniejszymi kryteriami, za które otrzymasz punkty są:

  • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa;
  • Wpływ realizowanej operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie;
  • Wspólne ubieganie się o przyznanie pomocy;

Powyższe kryteria obowiązywały w poprzednich naborach z działania 121  ( punktacja pozostała bez zmian);

Obecnie możesz dostać punkty ekstra, ponieważ zostały wprowadzone nowe kryteria. Dodatkowe punkty uzyskasz jeżeli Twój projekt (patrz też Tab.1):

  • Przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego;
  • Będzie zawierać inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych;
  • Realizowany będzie w gospodarstwie, w którym głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej;

Tab.1

DODATKOWE PUNKTY

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

(nie dotyczy zakupu ciągnika)

UTRZYMANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

GŁÓWNY KIERUNEK PRODUKCJI- TRZODA CHLEWNA

Jeżeli udział wnioskowanej kwoty pomocy na poprawę ochrony środowiska naturalnego w całości wnioskowanej kwoty pomocy wynosi:

Gdy w projekcje uwzględniamy koszty związane z ogółem zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych (trwałe użytki zielone stanowią co najmniej 30% użytków rolnych i nie mniej niż 5 ha):

Jeżeli średnia roczna liczba świń w stadzie wynosi:

od 30% do 50%

więcej niż 50% i nie więcej niż 70%

więcej niż 70%

Jeżeli realizacja operacji przyczyni się do utrzymania powierzchni trwałych użytków zielonych

Jeżeli realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia powierzchni trwałych użytków zielonych co najmniej o 10% i nie mniej niż 1 ha

od 10 sztuk do 200 sztuk

więcej niż 200 sztuk i nie więcej niż 1000 sztuk

więcej niż 1000 sztuk i nie więcej niż 2000 sztuk

1 pkt

3 pkt

5 pkt

 1 pkt

 2 pkt

 1 pkt

 3 pkt

 2 pkt

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku aktualizacyjnego lub masz jakieś pytania do projektu pisz do nas, dzwoń lub odwiedź nas!

Zapraszamy 🙂Autor:

Magdalena Sekuła

Humanistka, która potrafi łamać zasady i stereotypy. Specjalistka od komunikacji interpersonalnej. Swoją przygodę z dotacjami UE rozpoczęła w 2012 roku. Prywatnie uwielbia kwiaty i prowadzenie ogródka- marzy o założeniu własnej hodowli storczyków.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Aktualizacja wniosków z modernizacji 2014'

Komentarze