500 tysięcy na usługi rolnicze

Rok 2016 przyniesie ze sobą kilka kolejnych działań z PROWu 2014-2020. Jednym z nich prawdopodobnie będzie Rozwój Usług Rolniczych, czyli propozycja dla osób prowadzących firmę. Poniższy wpis ma na celu przedstawienie zasad i możliwości tego programu.

Kto może skorzystać z programu Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych?

Skorzystać z tego programu mogą osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Z programu na rozwój usług produkcyjnych mogą skorzystać wyłącznie istniejące firmy. Miedzy innymi mogą to być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki zo.o. czy spółki cywilne. Nie zależnie od rodzaju firmy wszystkich dotyczy jeden podstawowy wymóg. Otóż firma musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług produkcyjnych  minimum przez okres 2 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia działalności.

Prowadzenie działalności jest weryfikowane poprzez kody PKD. Firma przez 2 lata musi posiadać jeden z wymienionych kodów PKD:

01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną w zakresie

– przygotowania pól do upraw, siewu, sadzenia
– pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze
-przycinania drzew owocowych oraz winorośli
-przesadzania ryżu, przerywania buraków
– zbiorów
– zwalczania szkodników (włączając króliki)
– utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym
-wynajem maszyn rolniczych z obsługą

01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w zakresie

– działań promujących wzrost produkcji zwierząt
– opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.
– działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem
– kolczykowania zwierząt
– korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków)
– przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów
– strzyżenia owiec
– prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich
– usługi podkuwania koni

01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach w zakresie

– przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,
– odziarnianie bawełny
– przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,
– przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie
– woskowanie owoców

Dodatkowo, musimy udokumentować (np. fakturą lub paragonem) wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 tys złotych brutto. Nie mniej jednak niż 10 tysięcy na każdy rok.

Usługi produkcyjne a PROW 2007-2013

W latach 2007-2013 wielu rolników uruchomiło firmy świadczące usługi produkcyjne z wykorzystaniem takich działań jak:

– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

Program Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług produkcyjnych, daje możliwość uzyskania kolejnej dotacji na rozwój istniejących firm.

Z drugiej strony z możliwości uzyskania dofinansowania wykluczone zostały osoby, które w latach 2007-2013 korzystały z programu Modernizacja gospodarstw rolnych.

Inwestycje, które możemy wykonać w ramach programu Rozwój usług rolniczych 

Do tych kosztów zaliczymy przede wszystkim zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej. Mogą to być kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne, przyczepy rolnicze i ciągniki. A także pozostałe urządzenia służące do uprawy gleby, siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia, zbioru, przygotowywania do sprzedaży… itd.
Ta lista jest naprawdę długa! 

W tym miejscu jedyne ograniczenie zostało narzucone na zakup ciągnika, którego koszt nie może przekraczać połowy pozostałych kosztów kwalifikowanych całości inwestycji.

Podobnie jak w przypadku innych programów, tzw. koszty ogólne również są kosztami kwalifikowanymi. Chodzi tu na przykład o kosztorysy, projekty, czy raporty oddziaływania na środowisko. Refundacji podlega również koszt przygotowania biznes planu do 10 tys. netto.

Niestety, zwrotowi nie podlegają koszty: nabycia nieruchomości, robót budowlanych, nabycia rzeczy używanych, kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych, a przede wszystkim koszt podatku VAT. 

Jak krok po kroku wygląda uzyskanie i rozliczenie pomocy

Krok 1 – ogłoszenie naboru wniosków: prawdopodobnie I kwartał 2016r.
Krok 2 – nabór wniosków: 14-30 dni w odpowiednim Oddziale Regionalnym, składamy osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą przesyłką poleconą.
Krok 3 – Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy: nie później niż 90 dni po zakończeniu naboru na stronie Agencji pojawia się informacja o kolejności przysługiwania pomocy. Do 8 miesięcy od tego czasu Agencja wzywa do podpisania umowy.
W przypadku ewentualnych poprawek do wniosku i biznesplanu mamy 14 dni na ich uzupełnienie.
Krok 4 – Procedura przetargowa: dość obszerna sprawa, której poświęciliśmy osobny artykuł o przetargach: kliknij tu.
Krok 5 – Realizacja inwestycji: Okres ten możemy wydłużyć do 3 lat od dnia zawarcia umowy jednak musimy spełnić dwa warunki – po pierwsze planowana wysokość pomocy musi przekroczyć 250tys zł, do drugie płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy. W przypadku mniejszej kwoty są to 24 miesiące od dnia podpisania umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Krok 6 – Wniosek o płatność: Po zrealizowaniu inwestycji założonych w biznesplanie występujemy o płatność, czyli zwrot 50% kosztów kwalifikowanych. Agencja wypłaci pieniądze w ciągu 3 miesięcy, prawdopodobnie jednak przed tym zostaniemy skontrolowani na miejscu. W przypadku tego wniosku również mamy 14 dni na ewentualne poprawki, lub uzupełnienie braków.

Przykłady inwestycji i system punktacji

Jak pisaliśmy wyżej – lista możliwych kombinacji jest naprawdę długa. W naszych sadowniczych okolicach może to być np. platformy sadownicznej w celach usługowego cięcia sadu, albo sortownicy do przygotowania do sprzedaży. Niewiele dalej, po drugiej stronie Pilicy, mogą to być prasy rolujące do słomy. Albo inwestycje wspomagające produkcje zwierzęcą.

W tym momencie warto zaznaczyć kolejną rzecz – wymagana jest ilość 3 punktów, aby wniosek został rozpatrzony. 2 z nich możemy otrzymać za to, że największa część kosztów będzie przeznaczona na uruchomienie nowych usług, lub zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń. Oznacza to, że możemy zarówno stworzyć i rozwijać nową gałąź działalności, jak i całkowicie zmodernizować dotychczasowy sposób działania. 

Punkty można uzyskać ponadto za:

– jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc nie otrzymał pomocy w PROW 2007-2013 z „Różnicowania…” lub „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” – przyznaje się 2 punkty 

Miejsce realizacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonego na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego:
a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych o powierzchni powyżej 1ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty
b) między 50% a 75% powierzchni użytków rolnych o powierzchni powyżej 1ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty
c) między 25% a 50% powierzchni użytków rolnych o powierzchni powyżej 1ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt

Oraz jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii sprzyjających środowisku, oraz poprzez zastosowanie rozwiązań służących oszczędności zasobów, w tym energii i wody – przyznaje się 2 punkty.

Tak samo, jak w przypadku omawiania każdego z programów, i tym razem przestrzegamy przed tworzeniem sztucznych firm, czy sztucznych warunków tylko po to, aby wziąć dotację. Każdy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, która wykaże realny wzrost. A z naszej strony możemy zapewnić, że dotacja, która jest mądrze wykorzystana jest warta o wiele więcej, niż jej wartość w złotówkach.Autor:

Grzegorz Gwardys

Dobry duch zespołu :) Swoją przygodę z doradztwem rozpoczął od stażu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiada wykształcenie rolnicze, obecnie pogłębia wiedzę na temat doradztwa. Dzieli obowiązki między udzielanie porad i prowadzenie sekretariatu. W głównej mierze odpowiedzialny również za fanpage na Facebooku. Pasjonat literatury ekonomicznej i rozwojowej.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat '500 tysięcy na usługi rolnicze'

Komentarze