100 tys zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich to nowe działanie w ramach PROW 2014-2020 przypominające Premię dla młodych rolników. Różnica polega na tym, że premiowane jest nie zobowiązanie do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa, a zobowiązanie do założenia i utrzymania przez 5 lat działalności gospodarczej. Dla części z was program będzie ogromną szansą ponieważ poprzez uruchomienie swojej własnej firmy możecie zdobyć dodatkowe źródło dochodu, pracować na swoim i realizować się zawodowo w tym co kochacie. Niestety atrakcyjna forma pomocy (premia w wysokości 100 tys.) przyciągnie całą masę osób, które zdecydują się uruchomić firmę tylko dlatego, aby skorzystać z dotacji. W tym wpisie postaram się przekonać tych, którzy chcą jedynie ,,wyciągnąć” pieniądze, że nie warto tego robić.

Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych premii, pomoc w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. I rata w wysokości 80.000 zł zostanie wypłacona po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a II rata po weryfikacji realizacji założeń biznes planu.

Jakie warunki musimy spełniać aby skorzystać z premii na uruchomienie firmy ?

 1. Jeżeli chcemy uruchomić firmę z wykorzystaniem dofinansowania, to takim pierwszym warunkiem będzie konieczność podlegania ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Zapis ten umożliwia założenie firmy każdej osobie z gospodarstwa, która opłaca składki na KRUS z mocy ustawy.
 2. Gospodarstwo rolne, do którego przypisany jest wnioskodawca powinno w poprzednim roku pobierać płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 3. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca powinno mieć wielkość ekonomiczną gospodarstwa nie większą niż 15 tys. euro. O tym jak liczymy WEG pisałem w artykule policz swoją wielkość ekonomiczną gospodarstwa.

Lokalizacja w miejscowości do 5 tys. mieszkańców

W PROW 2007-2013, takie programy jak „Różnicowanie działalności …” czy „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” stawiały warunek realizacji inwestycji w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Podobnie będzie w obecnej edycji PROW. Jeżeli chodzi o omawiane działanie premia na uruchomienie działalności pozarolniczej wymóg lokalizacyjny dotyczy: miejsca zamieszkania, adresu gospodarstwa, siedziby firmy i lokalizacji inwestycji. Każdy z tych adresów powinien być zlokalizowany w miejscowości należącej do:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

W związku z faktem, że od 2016 roku schodzi obowiązek meldunkowy, kluczowy pozostaje adres gospodarstwa oraz adres siedziby firmy i lokalizacja inwestycji (dotyczy inwestycji trwale związanych z gruntem). Od powyższego wymogu również dopuszczane są wyjątki, ale to szerzej omówimy na szkoleniu Biznes Premia Start.

Specjalne warunki dla wnioskodawców, którzy skorzystają z programu na przekazanie małego gospodarstwa

 Swoje firmy w ramach programu premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, mogą uruchamiać również beneficjenci działania na przekazanie małego gospodarstwa. Program w założeniu ma zastąpić Renty Strukturalne, których w nowym PROW 2014-2020 już nie będzie. W ramach programu, rolnik przekazujący w całości gospodarstwo następcy ma możliwość otrzymania jednorazowej płatności, która jest równa 120% wszystkich dopłat bezpośrednich jakie otrzymałby do roku 2020. Beneficjenci tego działania prawdopodobnie będą zwolnieni z wymogu podlegania ubezpieczenia KRUS, WEG do 15 tys. euro, oraz pobierania płatności bezpośrednich. Dodatkowo wnioskodawcy z działania na przekazanie małych gospodarstw otrzymają dodatkowe punkty, które zagwarantują im wyższą pozycję na liście określającej kolejności przysługiwania pomocy.

 Programy wykluczające

Nie uzyskamy 100 tys. na uruchomienie firmy, jeżeli jednocześnie skorzystaliśmy lub skorzystamy z następujących programów:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PROW 2007-2013;
 • Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020;

Kryteria wyboru (lista rankingowa)

Tak jak w przypadku większości programów tak i w ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zostaną ustalone kryteria, które będą decydowały, które wnioski otrzymają dofinansowanie. Oczywiście pod warunkiem, że wniosków będzie więcej niż pieniędzy na program. Zgodnie z zapisami PROW kryteria wyboru mogą preferować operacje:

 • o charakterze innowacyjnym;
 • realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
 • realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
 • zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie (nie dotyczy samozatrudnienia);
 • realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznes planie;

Szczegółowym omówieniem tych kryteriów oraz punktacji zajmiemy się na szkoleniu Biznes Premia Start.

 Obowiązek ubezpieczenia ZUS

Beneficjenci programu będą zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania II raty płatności. Przedstawiam proste wyliczenie, które pokazuje ile zapłacimy ZUS rejestrując firmę z początkiem 2016 roku 🙁

 zus

 Jak pokazuje to proste zestawienie w ciągu sześciu lat oddajemy ponad 60% premii w składkach na ZUS, a to nie jedyne koszty. Prowadząc nasz biznes z pewnością będziemy ponosić opłaty za księgowość, podatek od nieruchomości oraz wiele innych kosztów funkcjonowania firmy. Jeżeli sobie to dokładnie przeliczymy to okaże się, że zupełnie nie opłaca się uruchamiać firmę tylko dlatego, że chcemy skorzystać z pomocy.

 Dziedziny, w których można uruchomić firmę

Na etapie rozporządzenia zostaną dokładnie określone dziedziny w ramach, których będziemy mogli uruchomić firmę z wykorzystaniem premii. Zostanie opublikowany załącznik, który będzie zawierał wykaz wspieranych kodów PKD. Na dzień dzisiejszy wiemy, że pomoc na pewno będzie można uzyskać w ramach takich dziedzin jak:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów nierolnych;
 • rzemiosło, rękodzielnictwo,
 • turystyka wiejska;
 • Przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;
 • Usługi opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • Działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej;
 • sprzedaży internetowej;
 • działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych;
 • działalność weterynaryjna.

 Najważniejszy jest BIZNES PLAN…

Każda pomoc w ramach PROW 2014-2020 będzie kontrolowana, dlatego w mojej ocenie w całym procesie ubiegania się o premię najważniejszym dokumentem będzie biznes plan. Znajdą się tam informacje odnośnie planowanych inwestycji, założenia co do skali produktów lub usług. Prawidłowa realizacja biznes planu jest warunkiem wypłaty II raty pomocy i powodzenia biznesu. Dlatego na okres przygotowawczy należy poświęcić odpowiednią ilość czasu.

W czym możemy Wam pomóc

Jeżeli jesteście zainteresowani programem Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, sugeruję zacząć od szkolenia BIZNES PREMIA START, na którym szczegółowo omówimy działanie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, rozwiewając wasze wątpliwości między innymi w takich kwestiach jak:

 • Procedura ubiegania się o pomoc;
 • Jak napisać biznes plan, aby być spokojnym o jego realizację ?;
 • Rozliczenie premii;
 • Sankcje i kary za nie wywiązanie się z zobowiązań biznes planu;
 • Sztuczne warunki – kiedy ARiMR może nam odmówić pomocy;
 • Zakup samochodu;

..a dodatkowo zaprezentujemy kilka przykładowych inwestycji i biznes planów, które mogą stanowić dla Was inspirację do działania..

Bilet na szkolenie będzie można zakupić za pośrednictwem naszego sklepu pod koniec lutego.

Nasza oferta w zakresie doradztwa da Wam możliwość DWUKROTNEGO zdobycia 100 tys !

Nasza usługa obejmuje pozyskanie 100.000,00 zł  premii poprzez:

 • Analiza w zakresie możliwości skorzystania z programu;
 • Doradztwo biznesowe;
 • Opracowanie wniosku aplikacyjnego;
 • Opracowanie biznes planu;
 • Poprawki/Uzupełnienia/Wyjaśnienia
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji biznes planu;
 • Rozliczenie premii

Drugą część usługi stanowi Aplikacja Biznesowa, która umożliwi Wam wypracowanie w ciągu 5 lat prowadzenia biznesu dodatkowych 100.000,00 zł. 

Aplikacja Biznesowa to kurs efektywnego prowadzenia firmy, zbudowany tematycznie na bazie studiów MBA, składający się z serii szkoleń tematycznych.

Zapraszamy do współpracy 🙂Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat '100 tys zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej'

Komentarze